مقالات آرایشگری مردانه

آموزش سایه با ماشین وال

آموزش سایه با ماشین وال

ابتدا مورا تقسیم بندی کرده و با گیره سوسماری جمع کنید.

آموزش سایه با ماشین وال1

قطعه شماره 5 میلی متر را روی ماشین قرار داده، دنده ها را به سمت جلو بکشید. از حدود یک سانتی متر بالاتر از گوش تا محدوده 2 سانتی متر بالاتر از آن را کوتاه کنید.

آموزش سایه با ماشین وال2

کمی بالاتر از آن را با کشیدن دنده ها به سمت عقب کوتاه کنید به همین ترتیب دور تا دور سر ادامه دهید.

آموزش سایه با ماشین وال3

پله ایجاد شده میان موی شخص و قسمتی که ماشین شده است را با استفاده از زاویه 90 درجه شانه بدین شکل که شانه را داخل مو فرو برده، مقدار موی اضافه ای که از دندانه های شانه بیرون آمده را توسط ماشین را محو کنید.

آموزش سایه با ماشین وال4

قطعه شماره 3 میلی متر را روی ماشین اعمال کنید. همان قسمتی که با شانه و ماشین کوتاه کرده اید به صورت پروازی روی سر حرکت کنید.در تمام این مراحل برای تمیز کردن سر از موی اضافه، از یک برس استفاده کنید.

آموزش سایه با ماشین وال5

دنده های ماشین را به سمت جلو بکشید و کمی پایین تر آن را با استفاده از نوک دنده های ماشین کوتاه کنید. در واقع پایین ماشین به مو چسبیده و هر چه به بالاتر می رسید ماشین به حالت پروازی حرکت کند.

آموزش سایه با ماشین وال6

زمانی که دور تا دور سر را سایه زدید روی یک سانتی متر بالای گوش را با استفاده از ماشین خط زن خط ایجاد کنید.

برای محو کردن بالای خط ایجاد شده، قطعه شماره 2 میلی متر را روی ماشین اعمال کنید و با استفاده از دنده های جلو کشیده ماشین خط را محو کنید.

آموزش سایه با ماشین وال7

دنده ها را تا نیمه به سمت عقب بکشید تا شماره 3 میلی متر به دست آید سپس کمی بالاتر را کوتاه کنید.

آموزش سایه با ماشین وال8

دنده های ماشین را تا انتها به سمت عقب بکشید و به صورت پروازی روی کل قسمتی که سایه ایجاد کرده اید بکشید.

آموزش سایه با ماشین وال9

دنده ها را به سمت جلو بکشید تا شماره 2 روی ماشین اعمال شود. حال خط صفر را با نوک دندانه های ماشین و حرکت زیگزاگی دست محو کنید.

دنده ها ی ماشین را به سمت عقب بکشید وبا نوک دندانه ها در جهت رویش مو، روی قسمتی که سایه خورده است حرکت کنید.

روش دوم

بعد از اتمام تمام مراحل بعد از شماره 3 میلی متر قطعه شماره 2 میلی متر را روی ماشین اعمال کنید دنده ها را به سمت عقب بکشید و دم خط را رو به صفر به صورت پروازی کوتاه کنید.

آموزش سایه با ماشین وال10

حال دنده های ماشین را به سمت جلو بکشید و به صورت سایشی روی پوست حرکت دهید.

آموزش سایه با ماشین وال11

دنده های ماشین را کمی به سمت عقب بکشید و خط باقی مانده از ماشین را محو کنید.

آموزش سایه با ماشین وال12

کمی بیشتر به سمت عقب بکشید کمی بالاتر را کوتاه کنید.

دنده ها را تا انتها عقب بکشید و روی قسمت پایین حرکت کنید.

خط صفر را ایجاد کرده و با کشیدن دنده ها تا وسط به سمت عقب خط صفر را محو کنید. دور تا دور سر را با همین روش عمل کنید.

آموزش سایه با ماشین وال13

قسمت پایین سر را به ژل اصلاح آغشته کنید و با استفاده از دسته تیع بتراشید.

آموزش سایه با ماشین وال14

آموزش سایه با ماشین وال15

خط ایجاد شده توسط تیغ را با استفاده از ماشین صفر زن، تی کات یا موزرمحو کنید.

آموزش سایه با ماشین وال16

با شماره صفر و یا یک دنده کشیدن دنده های ماشین به سمت عقب ماشین وال، خط باقی مانده از ماشین صفر زن را محو کنید.

آموزش سایه با ماشین وال17

آموزش سایه با ماشین وال18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *