مقالات آرایشگری زنانه

انواع و تکنیک مصرف دکاپاژ

انواع و تکنیک مصرف دکاپاژ

انواع اصلی دکاپاژ

از دکاپاژ ملایم جهت برطرف کردن لکه های رنگ، رفله های مصنوعی، رفله های شدید، رنگ باقی مانده روی ساقه مو بعد از دکلره های قوی برای رنگ های خیلی روشن استفاده می شود.

ترکیب مصرفی

1 بسته مواد دکاپاژ + 75 سی سی آب ولرم

مدت مکث

5 تا 20 دقیقه

انواع اصلی دکاپاژ

دکاپاژ رنگ های روشن (رنگ های شماره 7 تا 9)

ترکیب مصرفی

1 بسته مواد دکاپاژ + 75 سی سی آب ولرم

مدت مکث

برای موهای نرم و نازک 10 تا 20 دقیقه – برای موهای زبر و خشن 20 تا 30 دقیقه

انواع اصلی دکاپاژ

دکاپاژ رنگ های متوسط (رنگ های شماره 4 تا 6)

ترکیب مصرفی

1 بسته مواد دکاپاژ + 75 سی سی آب ولرم + 45 سی سی اکسیدان کرم شماره 1

مدت مکث

برای موهای نرم و نازک 20 تا 30 دقیقه- برای موهای زبر و خشن 30 تا 35 دقیقه

انواع اصلی دکاپاژ

دکاپاژ رنگ های تیره (رنگ های شماره 2 تا 4)

ترکیب مصرفی

1 بسته مواد دکاپاژ + 75 سی سی آب ولرم + 75 سی سی اکسیدان کرم شماره 1

مدت مکث

برای موهای نرم و نازک 35 تا 45 دقیقه – برای موهای زبر و خشن 45 تا 60 دقیقه

انواع اصلی دکاپاژ

دکاپاژ رنگ سیاه، سیاه پر کلاغی انتاس های قرمز یا رنگ های تیره ای که چندین بار روی هم رنگ شده

ترکیب مصرفی

1 بسته مواد دکاپاژ + 75 سی سی اکسیدان کرم شماره 2

مدت مکث

50 تا 60 دقیقه

تکنیک های مصرف برای انواع دکاپاژ

الف: دکاپاژ تمام سر مانند شامپو انجام می شود.

ب: دکاپاژ قسمتی روی قسمت های رنگ شده با برس انجام می شود.

حتما بخوانید  آموزش رایگان موخوره گیری بدون کوتاهی (ویدئو)

– اگر بخواهید رنگ مو را 3 تا 5 درجه روشن کنید. یک پیمانه پودر با 75 سی سی اکسیدان 6% مخلوط نمایید.

– اگر بخواهید رنگ را تا 2 درجه روشن کنید، یک پیمانه پودر با 75 سی سی اکسیدان 3% مخلوط نمایید.

– اگر بخواهید رنگ مو را 1 درجه روشن کنید، یک پیمانه پودر با 75 سی سی آب مخلوط نمایید.

– اگر بخواهید رنگ مو را 5 تا 7 درجه روشن کنید، یک پیمانه پودر با 75 سی سی اکسیدان 9% مخلوط نمایید.

طرز رنگ زدن بعد از عمل دکاپاژ

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.