دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

تاثیر و عملکرد پراکسیدها بر روی مو

تاثیر و عملکرد پراکسیدها برروی مو

عمل پراکسیداسیون رنگ بر عهده پراکسید می باشد که جهت فعال سازی تمام رنگ های دایمی کاربرد دارد. در حال حاضر پراکسیدها به صورت مایع و کرم در بازار وجود دارند. پراکسیدها با قدرت بالا تاثیر بیش تر و پراکسیدهای ضعیف، روی موها ضعیف تر عمل می کنند. از پراکسیدهای با قدرت زیاد برای برداشتن دانه های رنگی از روی موها و پراکسیدهای ضعیف تر برای ته نشین نمودن رنگ روی موها استفاده می شود.

 حجم و درصد پراکسیدها

مقیاس اندازه گیری آب اکسیژنه حجم است. قدرت آب اکسیژنه با حجم و درصد اندازه گیری می شود. غلظت اکسیژن را درصد و مقدار فضایی را که اکسیژن خالص در آب اشغال می نماید را حجم می گویند. هر  حجم 1/5 درصد غلظت اکسیژن می سازد. برای درست کردن آب اکسیژنه تعداد مشخص قرص را با مقدار مشخص آب مخلوط کرده و آب اکسیژنه به دست آورید.

 اگر تعداد قرص و مقدار آب را کم یا زیاد کنید، قدرت آب اکسیژنه تغییر می کند.

مثلا 10 عدد قرص + 5 سی سی آب = 20حجم – %6

5 عدد قرص + 25 سی سی آب = 20 حجم – %6

PH آب اکسیژنه 3/5 تا 4/5 می باشد و با هیدرومتر حجم آب اکسیژنه را اندازه گیری می کنند. با داشتن حجم می توان درصد آب اکسیژنه را به دست آورد.

مقدار آب تعداد قرص حجم درصد
100 CC 1 1
100 CC 5 5 1/5
100 CC 10 10 3
100 CC 15 15 5/4
100 CC 20 20 6
100 CC 25 25 5/7
100 CC 30 30 9
100 CC 35 35 5/10
100 CC 40 40 12
حتما بخوانید  رنگ های دائم اکسیداسیونی چیست؟

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.