دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

تریادها و تترادهای هماهنگ

تریادها و تترادهای هماهنگ

تریادهای هماهنگ

رنگ از دایره رنگ را انتخاب کنید طوری که در صورت وصل شدن به یکدیگر یک مثلث متساوی الاضلاع درست شود. آن سه رنگ یک تریاد و هماهنگ به وجود می آورد. آبی و قرمز و زرد واضح ترین تریاد و تریاد اصلی است.

سبز، بنفش و نارنجی تریاد رنگ های ثانویه را ایحاد می کنند. هم چنین اگر به جای یکی از رنگ های دیاد مکمل 20 رنگ مجاور آن را در دایره رنگ انتخاب نمایید.

نتیجه تریادهایی است که خصوصیت هماهنگی دارد. خطوطی که این 3 رنگ را در دایره رنگ به هم وصل می نماید، مثلث متساوی الساقین را تشکیل می دهد. مثل دیاد مکمل زرد، بنفش به جای زرد / زرد-سبز و زرد- نارنجی کنار بنفش 2 مورد خاص در رابطه با تریادهای هماهنگ وجود دارد.

مثل دیاد مکمل زرد / بنفش به جای زرد/ زرد- سبز و زرد – نارنجی کنار بنفش

مورد خاص در رابطه با تریادهای هماهنگ وجود دارد. این دو مورد خاص زمانی پدید می آید که راس مثلث بر روی سیاه و سفید قرار بگیرد. اگر مثلث در داخل کره طوری قرار بگیرد که راس آن روی سفید باشد و راس دیگر اولین درجه ی تیره ی (سیاه آمیخته) 2 رنگ مکمل را نشان خواهد داد. تریادی از رنگ 3 رنگ سفید، آبی، سبز تیره و نارنجی تیره تشکیل خواهد شد و اگر راس مثلث بر روی سیاه باشد تریاد ما شامل آبی روشن و نارنجی روشن خواهد شد. این دو مورد، کنتراست تیره و روشنی را وقتی سیاه و سفید در آن به کار می رود برجسته تر به نظر می آید را نشان می دهد.

تریادهای هماهنگ

تترادهای هماهنگ

دردایره 12 رنگ اگر زوج مکملی را انتخاب نمایید به شکلی که طول قطرشان بر هم عمود باشد و از اتصال آن ها مربعی تشکیل شود. 3 نوع تریاد خواهید داشت.

زرد- بنفش/قرمز- نارنجی/ آبی – سبز

نارنجی- آبی / زرد – سبز/ قرمز – بنفش

آبی – بنفش/ زرد- نارنجی/ قرمز – سبز

از اتصال 2 زوج مکمل نیز بر روی دایره ی رنگ یک مستطیل ایجاد می شود. تترادهای هماهنگ بیش تری پدید خواهد آمد.

زرد- سبز/ قرمز- بنفش/زرد- نارنجی/آبی- بنفش- زرد/نارنجی /آبی

ذوزنقه شکل دیگری است که در دایره تتراد هماهنگ را نشان می دهد. در این تتراد از 2 رنگ مجاور هم در دایره رنگ و 2 رنگ مجاور سمت چپ و راست مکمل آن ها استفاده می گردد و نتیجه این تتراد تمایل به تغییر و تبدیل به کنتراست ناشی از هم زمانی دارد ولی هماهنگ بوده، زیرا مخلوط آن ها رنگ خاکستری سیاه ایجاد می کند.

تترادهای هماهنگ

تونالیته

از عوامل هماهنگی، تونالیته نیز می باشد که به شرح آن می پردازیم. به طیفی از یک رنگ از روشن به تیره گفته می شود. به عبارتی دیگر سایه روشن های نزدیک به هم که عامل ایجاد کننده ی آن ها، یک رنگ می باشد. چنان چه با سفید ترکیب شده باشد، رنگ های روشن و اگر با رنگ مشکی ترکیب شده باشد، رنگ های تیره را به وجود می آورند.

عامل تونالیته نباید زمان ترکیب شدن به رنگ دیگری تبدیل شود.

عبارت ساده تر این که روشن، ملایم و تیره کردن یک رنگ، تونالیته است به شکلی که ویژگی روانی رنگ، از بین نرود.

تونالیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *