0
empty-cart سبد خرید شما خالی می باشد
مبلغ کل : 0 تومان - ثبت سفارش

سخنی از استادان اصلاح کودک

سخنی از استادان اصلاح کودک

اینجانب سید ابوالفضل حسینی هستم وحدود 20 سال سابقه آرایشگری دارم.سال
های آخر در تهران مشغول به کار بودم و روزی دوباره تصمیم گرفتم به بیرجند
برگردم ومغازه ای را راه اندازی کنم.
رفتم اتحادیه وطبق آشناییت من با ریاست اتحادیه ومحبتی که از جوانی به من
داشت گفت:سید جان مغازه نزن.
درسطح استان مغازه وآرایشگاه زیاد است.توکه سابقه وکاروتجربه وتفکراتت خوب
است،من جوانی را میشناسم که با رویاهای بزرگ پا به استان ما گذاشته است.
اوگفت این جوان مغازه ای به مساحت 150 متردر بهترین جای استان اجاره کردهاست و سالن های مجزا برای کودکان وبزرگ سالان وگریم وماساژو...وامکاناتی فول
مشتاق شدم تا این شخصیت راببینم.وقتی بااو ملاقات کردم وخودوتجربیاتم رابرایش
بازگو کردم وخودم را آماده همکاری کردم.
به او گفتم چرااین همه هزینه که بالغ بر 300 میلیون پول درسال 94 درشهر بیرجند
بود،داری انجام می دهی واگراین سرمایه وهزینه را درمشهد یا تهران سرمایه گزاری
می شد بهتربودوتوکه سال ها تهران بوده ای.
اماجواب دندان شکن اومغلوبم کردوبه فکر فرو رفتم.
گفت:من یک دانشجوی انصرافی بوده ام.اما استعداد وتوانایی های خود را در
آرایشگری کشف کرده ام واز نگاه آسمانی خودم را برروی سیاره زمین انجام یک
ماموریت ورسالت می دانم.رسالت من پیشرفت این هنر وصنعت آرایشگری است.
ویکی از رویاهای من تبدیل نظام آرایشگری ازخدماتی به صنعتی وجایگاه آرایشگر را
در جهان عوض کنم وبرای اولین بار آرایشگاه هارا دردنیا زنجیره ای کنم.
او گفت:یادت باشد اگر می خواهی جهان را عوض کنی اول باید خودت را عوض
کنی،بعد خانوادت،بعدشهرت،بعدکشورت وسپس خود جهان عوض خواهدشد.
اوگفت:ما برای رویاهای بزرگ به این شهر آمده ایم و اول مانند درختی در شهر خود
ریشه کنیم.بعد برای رویاهای دیگرمان تاش کنیم وحتی روزی که مردیم،مردم به
نیکی از ما یاد کنند.
یادت باشد ما نیرو می خواهیم.ما انسان هایی را می خواهیم که مانند سرباز
در این راه خودشان را فدا کنند دراین رسالت.مایک تیم می خواهیم ازاین شهر
ببندیم. یک تیم که در کنار من رکاب بزنند. یک تیم که ادعا وغرور خودرا اززندگیشان حذف کنند.
یک تیم هدف دار که برای رویاهای آرایشگری قدم برداردنه رویاها وقرایض شخصی.
اگرهستی یا علی بگوودستت را به من بده.
من شوکه شده بودم وایمان واراده را درچشمان این جوان دیدم وحتی این رویاهای
بزرگ روزی آرزوی من بود.گویا خدا این شخصیت را آورده که در کنار هم به
رویاهایمان برسیم.چون با تمام وجود عشق وعلاقه نسبت به این هنررا داشتم ودارم.شروع به کار کردیم وازآنجایی که تجربه بالایی داشتم بهترین پست کوتاهی را به
من اختصاص داد.یعنی اصاح موی کودکان ودنیای کودک را با وسایل های کودکانه
تجربه می کردم واز علم وتجربه استاد بیک استفاده می کردم.
واز تجربیات خودم به او می گفتم که بعضی هارا با دلیل قانع کننده من را قانع
می کرد وازبعضی تجربیاتم که می دیدارزشمند است به کار می گرفت.
تا زمانی که یک روز جزوه ای را آورد.جزوه ای به نام تکنیک اصلاح موی کودک...
جزوه ای بسیار ارزشمند.وقتی مطالب این جزوه را خواندم دیدم خیلی از آنها را من
تجربه کردم.بعد متوجه شدم اوقبل از اقدام به راه اندازی این سالن تخصص وتجربه
ای بالاداشته است وبا علم وآگاهی پا در عرصه گذاشته.علمی که امروز داریم برای
شما عرضه می کنیم.
باتشکر
سید ابوالفضل حسینی

مشخصات

سخنی از استادان اصلاح کودک

امتیاز کاربران به :

سخنی از استادان اصلاح کودک

شما هم می‌توانید در مورد این مقاله نظر بدهید.

افزودن نظر جدید
نظرات کاربران (0 نظر)

پرسش و پاسخ :

پرسش خود را مطرح کنید

پرسش ها و پاسخ (پرسش ها 0)