دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

شبیه سازی

شبیه سازی

اغلب در نمایش های تاریخی و یا نمایشی از زندگی یک شخصیت معروف،نیاز به بازیگر شبیه شخصیت مورد نظر،می باشد.کارگردان نخست باید بازیگر را از نظر فرم چهره،اندازه های اعضای چهره،سپس اندازه ی قد و هیکل شبیه به شخصیت مورد نظر نماید.

اگر چهره ی شخصیت مورد نظر به فرم چهار گوش است،چهره ی بازیگر نیز باید به فرم چهار گوش یا تا حدودی به این فرم چهره نزدیک باشد،مانند:چهره به فرم مستطیل،که به آسانی می توان آن را تبدیل به فرم مربع کرد.روشن است که تغییر برخی از فرم های چهره به فرم های دیگر تا حدودی مشکل است.مانند:تبدیل چهره با فرم مثلث و استخوانی به چهره ای به فرم گرد و گوشت آلود.

شبیه سازی اندازه اعضای چهره

اندازه های اعضای چهره،مانند:طول بینی،فاصله ی چشم ها،فاصله ی ما بین بینی و لب و… ،همچنین باید در شبیه سازی در نظر گرفته شود.با نزدیک بودن فرم و تا حدودی اندازه های اعضای چهره ی بازیگر به شخصیت مورد نظر،گریمور می تواند با گذاردن تصویر در مقابل خود،چهره ی بازیگر را با عمل تصحیح و تکنیک سایه و روشن،با در نظر گرفتن فرم ابروها و چشم ها،خطوط و حجم ها و احتمالا ریش و سبیل و با گذاردن کلاه گیس،بازیگر را شبیه شخصیت مورد نظر نماید.

شبیه سازی

در صورتیکه برخی از اعضای چهره ی بازیگر با چهره ی شخصیت مورد نظر تطبیق ننماید،گریمور می تواند،با تکه سازی مانند:ساختن برآمدگی ابروها،بینی،فک و دیگر اعضای چهره و چسباندن تکه های مورد نظر بر چهره ی بازیگر و گریم شخصیت مورد نظر را آن طور که باید ارائه دهد.

گاهی نیز باید در برخی از نمایش ها به بدل بازیگر اصلی نیاز باشد که،بر صحنه ای باید بازیگر اصلی در مقابل بدل خود قرار گیرد.در این نوع نمایش نیز باید چهره ی بدل(بازیگر دوم)تا حدودی از نظر فرم و اعضای آن شبیه بازیگر اصلی انتخاب شود.با شبیه بودن چهره ی بدل با بازیگر اصلی،برای گریمور،تبدیل چهره مشکلی نخواهد بود.چنانچه،چهره ی بدل هیچ گونه مشابهتی با چهره ی بازیگر مداشته باشد،بدل می تواند از صورتک بسیار ظریف،شبیه بازیگر اصلی استفاده نماید.این در صورتی است که چهره ی بدل از نظر فرم و اعضای چهره خیلی بزرگتر و یا کوچکتر از بازیگر اصلی نباشد.

برای استفاده از صورتک نیز باید تا حدودی فرم چهره، به خصوص اندازه ی طول بینی،فاصله ی چشم ها،فاصله ی بینی با لب و چانه در نظر گرفته شود.چنانکه بدل گفتگو داشته باشد،صورتک ظریف و نرم از مایع لاتکس ساخته می شود.در صورتی که بدل گفتگو نداشته باشد،می توان صورتک را از جنس ضخیم تر مانند(صورتک از باند طبی و چسب چوب) یا پارچه ی ظریف مانند:جوراب نایلون،باند طبی،پارچه ی حریر و ژلاتین و همنیطور باند گچی به تنهایی ساخت.
پیش از ساختن صورتک،نخست بر چهره ی بازیگر اصلی شخصیت مورد نظر را گریم نمایید،سپس عکسی رنگی(پرتره) از چهره ی او تهیه نمایید.بعد از ساختن صورتک،پرتره را مقابل قرار داده،صورتک را بر مبنای رنگ زمینه،خطوط،حجم ها احتمالا ریش و سبیل و مدل سر(پرتره) نقاشی نمایید.

مدل های صورتک

صورتک با مایع لاتکس

قالب گیری را،از پیشانی تا گردن بازیگر اصلی با پودر آلژینات یا گچ جیپس انجام دهید.پس از آماده شدن قالب نگاتیف،مانند ساختن سر بریده با مایع لاتکس عمل نمایید،ضخامت پوسته بیشتر از سه تا چهار میلی متر شود.
بعد از آماده کردن پوسته،با اسفنج آن را تمیز کنید و از آسیستان بخواهید پوسته را روی چهره ی بدل بگیرد.محل چشم ها را با مداد مشخص کنید.پوسته را از چهره ی بدل بردارید.

حتما بخوانید  صاف کردن موی طبیعی

بر صورتک چشم ها را میتوان به چند روش کار نمود:
1-محل چشم ها را از ناحیه ی زیر پلک پایین چشم تا بخش یک چشم با دقت ببرید.سپس بر محل بریده شده،توری خیلی نازک و ظریف شیری رنگ نصب نمایید،فرم و خطوط چشم های پرتره بازیگر اصلی را،بر آن نقاشی کنید.
برای سالن کوچک می توانید،بر پلک ها مژه های مصنوعی ظریف بچسبانید.دقت شود،مژه های پلک بالای چشم پر موتر از مژه های پلک پایین شود،یا می توان موها را با کمک موچین تک تک بر پلک ها کاشت.

مایع لاتکس

2-می تواندی محل مردک چشم را برای دید بدل،ببرید و چشم ها را به روش بالا نقاشی نمایید.
3-ناحیه ی چشم ها را از زیر پلک پایین چشم تا بخش یک چشم با دقت ببرید.در این قسمت محل بریدگی به فرم چشم های بازیگر بریده شود و نیز بدل بتواند به راحتی ببیند.پس از نصب صورتک بر چهره ی بدل،باید سعی شود،فرم و خطوط چشم مانند،چشم های پرتره بازیگر اصلی گریم شود.
بعد از آماده کردن چشم ها،سوراخ های بینی،شکاف لب را نیز با تیغ کاتر باز کنید.دقت شود سوراخ های بینی شبیه بازیگر اصلی باشد.با قیچی اضافی پوسته را در اطراف چهره ببرید.پوسته را دوباره بر چهره ی بدل قرار دهید.گریم مخصوص پرتره بازیگر اصلی را بر روی آن تا گردن انجام دهید.

مدل شدن

طریقه ی وصل کردن به سر

یک پارچه ی نازک کتانی را انتخاب نمایید.از عرض،به اندازه ی پهنای بالا ی پیشانی صورتک،از طول رستنگاه مو تا پشت گردن بازیگر ببرید.یک طرف پارچه آماده را با دقت،ب مایع لاتکس،زیر صورتک در انتهای خط پیشانی بچسبانید.
در دو طرف صورتک،دو کش به عرض دو سانتی متر در ناحیه ی شقیقه،دو کش در ناحیه ی زیر گوش و دو کش در اطراف گردن،از زیر صورتک با مایع لاتکس بچسبانید.بر سر کش ها،مادگی و قزن بدوزید.صورتک را بر چهره ی بدل قرار دهید،پارچه ی بالای سر را تا پشت گردن بپوشانید،سپس کش ها را بر آن را قزن وصل نمایید.سعی گردد بدل در زیر صورتک احساس راحتی کند و همچنین صورتک زیاد کشیده نشود،زیرا که کشیدگی،سبب تغییر شکل صورتک می گردد.سپس کلاه گیس شبیه موی بازیگر بر سر بدل،استفاده نمایید.
چنانچه،مایع لاتکس در دسترس نباشد،از چسب میسکیت استفاده کنید.

صورتک با گاز طبی و چسب چوب

پس از قالب گیری با نوار گچی از چهره ی بازیگر اصلی،تقریبا مانند آماده کردن سر بریده عمل نمایید.ولی برای ساختن این صورتک پنبه به کار گرفته نمی شود.بعد از آماده کردن قالب نگاتیف،به ترتیب سه لایه گاز طبی و چشب چوب بر آن بچسبانید.بعد از خشک شدن،پوسته را درآورید مانند صورتک با مایع لاتکس عمل نمایید،منتها خط شکاف لب را باز ننمایید.گریم مخصوص پرتره ی بازیگر اصلی را با لوازم گریم یا رنگ های پلاستیک و یا رنگ های گوآش بر آن انجام دهید.برای وصل کردن آن به سر،مانند قبل عمل کنید.

حتما بخوانید  انواع مش های لایت

صورتک با پارچه ی بسیار نازک و ژلاتین

پس از قالب گیری از چهره و گردن بازیگر اصلی،با نوار گچی و به دست آوردن قالب پزتیف با گچ جیپس صورتک را بر قالب پزتیف چهره بسازید.پس از تمیز کردن قالب پزتیف بر سطح آن وازلین بمالید،یک تکه پارچه بسیار نازک از جنس،جوراب نایلون ظریف یا پارچه ی حریر و یا باند طبی ظریف آماده کنید.یک تکه برای سطح پیشانی تا روی چشم،یک تکه روی بینی،دو تکه زیر چشم ها تا فک،یک تکه از زیر بینی تا چانه،یک تکه زیر چانه و یک تکه برای تمام گردن ببرید،برای چسباندن تکه های پارچه بر مدل،از پیشانی شروع کنید.تکه ها را داخل مایع ژلاتین نیم گرم فرو برده،روی مدل پزتیف قرار دهید.دقت شود،هنگام چسباندنفتکه ها چین و چروک نخورد.بعد از خشک شدن پوسته را از مدل جدا کنید.این صورتک بسیار ظریف و سبک است،از این رو گریم را با دقت با لوازم گریم،مانند دو صورتک قبلی بر ان انجام دهید.برای وصل کردن به سر نیز مانند دو صورتک قبلی نمایید.

 

ساختن یک مانکن کامل(از سر تا پا)

با آگاهی از طرز و شیوه ی ساختن سر،چهره ی گردن،گوش،چشم،دندان،دست و پا می توانید،یک مانکن کامل برای صحنه یا نمایشگاه بسازید.
برای ساختن بدن از آرماتور(کالبد)فلزی،استفاده نمایید.
فردی با هیکلی مناسب در مدل قرار دهید.بر اساس اندازه های او(از سر تا پا) این مدل را بسازید.آرماتور فلزی را به اندازه ی هیکل مورد نظر تهیه و به هم جوش دهید.ساختن این آرماتور بستگی به طرح مورد نظر در صحنه یا در نمایشگاه دارد.مدل به صورت ایستاده،نشسته،نیم خیز و خوابیده و… .
اگر بخواهید چهره ی مدل را از مایع لاتکس بسازید،دست ها را از مچ تا انگشتان،باید از این مایع و پاها را از مچ تا انگشتان از نوار گچی،ساخته شود اگر چهره ی مدل از نوار گچی ساخته شود،دست و پا نیز از همین نوار و چنانچه چهره ی مدل از باند طبی و چسب چوب باشد.دست و پا نیز از باند طبی و چسب چوب ساخته می شود.

روش های مدل کردن:

1.پس از آماده کردن آرماتور،اسفنجی به ضخامت یک و به عرض ده تا بیست سانتی متر با در نظر گرفتن اندازه های مورد نظر،به دور میله ها بپیچانید و یا با چسب موکت بچسبانید.
2.تکه های بزرگ اسفنج به ضخامت ده سانتی متر را با تیغ کاتر به شکل بدن،با درنظر گرفتن اندازه های مورد نظر بتراشید.مانند چهار تکه برای دست،از انتهای دست تا بازو،دو تکه،از آرنج تا مچ دست دو تکه،تکه ی کامل جلوی سینه،تکه ی کامل پشت،چهار تکه برای پا،از بالای ران تا زانو دو تکه،از زاند تا مچ پا دو تکه،این تکه ها را باید طوری نصب کنیم،که میله ها در بین تکه قرار گیرند.
3.مانند تکه های بالا،می توانید بر یونولیت کار کنید،بعد از آماده کردن تکه ها،با چسب یونولیت تکه ها را طوری به هم بچسبانید که میله های آرماتور در وسط تکه قرار گیرد.
پس از اماده نمودن بدن،سر،دست و پا را به بدن وصل کنید.بر مانکن لباس و کفش بپوشانید.چهره ی مانکن را به مدل دلخواه گریم نمایید.بر سر مانکن کلاه گیس بگذارید یا موی طبیعی بچسبانید.دست ها را گریم نموده،هم رنگ با چهره کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.