دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

شخصیت های نمایش،طراحی گریم،گریم ساده و چهره ی استخوانی

شخصیت های نمایش،طراحی گریم،گریم ساده و چهره ی استخوانی

شخصیت های نمایش

در تئاتر شخصیت های نمایش به سه گروه تقسیم می شوند،شخصیت های مثبت،منفی و عادی این شخصیت ها را می توان با عباراتی ساده،اینگونه توصیف کرد:شخصیت های مثبت به شخصیت هایی اطلاق می شود که دارای ویژگی های اخلاقی انسانی نظیر:نیکوکاری،مهربانی،راستی،دانایی،شجاعت،گذشت و نجابت باشند.
شخصیت های منفی به شخصیت هایی اطلاق می گردد که خصوصیات اخلاقی غیر انسانی،مانند:زذالت،پستی،موذیگری،تزویر و خیانت دارند.
شخصیت های عادی یک نمایشنامه،عبارتند از:پیام آور،افرادی که در صحنه در رفت و آمد هستند،سربازان،میهمانان و… .
زمان طراحی باید سعی و تلاش شود شخصیت ها تا حدودی بر اساس فُرم و شکل چهره خطوط و حالات خاص چهره بازیگر طراحی گردد.هر چهره دارای حالات و میمیک خاص خود است و همچنین هر چهره دارای حالاتی مثبت و منفی ضعیف یا شدید است.
طراح گریم،پیش از طرح دادن،باید در تمرینات،این حالات خاص را بر چهره بازیگران جستجو کرده و در طراحی از آنها استفاده نماید.

طراحی گریم

معمولا طرح یک شخصیت از نمایشنامه،بر تمام رُخ و نیم رُخ تا گردن انجام می گیرد.می توانید برای طرح دادن،یک چهره ی تمام رخ ترسیم کنید.تصویر را از طول به دو بخش مساوی تقسیم کنید.یک طرف تصویر طرح دلخواه را با مداد رنگی یا آبرنگ نقاشی کنید.طرف دیگر تصویر،گروه رنگ زمینه،سایه و روشن خطوط را مشخص کنید.

طراحی چهره

 

چنانچه چهره ی شخصیتی از نمایشنامه به برآمدگی بینی یا چانه اضافی احتیاج باشد و نیز برای نشان دادن مدل ریش و سبیل و مو،از تصویر نیم رُخ استفاده کنید.
بر صفحه طرح،نام نمایشنامه،سبک نمایشنامه،شخصیت،سن،گروه رنگ زمینه،رنگ سایه و روشن،رنگ ریش و سبیل،کلاه گیس و اسم بازیگر مشخص می گردد.
گاهی نشان دادن پشت سر شخصیت،جهت اندازه ی طاسی سر یا مدل مو مورد احتیاج می باشد.از اینرو از تصویر پشت سر استفاده می شود.
اندازه های یک طرح را دو برابر اندازه هایی که در طراحی چهره قید شده است، می توانید انجام دهید.تلاش کنید برای یک شخصیت چند طرح را در نظر بگیرید.

گریم ساده (بازیگر مرد و زن)

فُن (رنگ زمینه) چهره را از گروه رنگ (نارنجی درخشان9 انتخاب کنید. با یک قطعه اسفنج نمناک آن را به چهره،گردن و گوش های بازیگر بزنید.چنانچه فُن چرب باشد،برای چهره و گردن از پودر بی رنگ استفاده نمایید.با یک بُرِس کوچک نمناک،روی ابروان را پاک کنید،به طرف بالا شانه بزنید.با یک مداد قهوه ای یا رنگ قهوه ای متمایل به نارنجی(از گروه رنگ زمینه)روی شقیقه ها،زیر استخوان های گونه دو خط کوتاه بکشید.اگر بینی خیلی باریک نباشد،دو خط،از روی عضلات هرمی تا پره های بینی بکشید،سپس پشت بازیگر رو به آینه قرار بگیرد،با نگاه کردن در آینه با کمک نوک انگشتان دو خط روی شقیقه ها را به طرف موها،دو خط زیر استخوان های گونه را روی عضلات ماضغه دو خط بینی را،در اطراف بینی سایه بزنید.

 

گریم صورت

همچنین سایه زدن را می توانید،با قلم مو انجام دهید.برای باز کردن چشم ها و ابروها،ابروها را به طرف بالا شانه بزنید.چنانچه ابروها خیلی پر مو باشد،زیر ابروها،روی موها به جهت و خواب موها،قطعه ی صابون نمناک بکشید،این عمل را چند مرتبه تکرار کنید،تا موها کاملا به یکدیگر بچسبد.

حتما بخوانید  حالت های چهره در آرایشگری

چنانچه وسط ابرو ابروها نیز خیلی پر مو باشد،این کار ار روی این قسمت از ابروها(به جهت موها) انجام دهید،روی قسمت های صابونی را،به کمک قلم مو،رنگ زمینه ی چرب،هم رنگ با چهره بزنید.قسمت ها و بخش های گفته شده را هم رنگ چهره کنید.مقداری پودر بی رنگ روی آن بزنید.
ابروها را با مداد قهوه ای فُرم بدهید،به این شکل که سر ابروهای بازیگر زن،گرد و سر ابروهای بازیگر مرد را تا حدّی چهار گوش کنید.

گریم صورت شخصیت خانم

 

کمی به ابروها قوس بدهید.بخش یک چشم را رنگ صورتی یا نارنجی یا آبی بسیار کم رنگ(هماهنگ با رنگ لباس)بزنید. روی پلک بالای چشم را با مداد یا خط چشم قهوه ای،خطّی ظریففاز گوشه ی داخلی چشم به طرف گوشه ی خارجی چشم کشیده،زیر گوشه ی داخلی چشم،مابین مژه ها و خط چشم و گوشه ی خارجی چشم،ما بین مژه ها و خط چشم را با قلم مو ظریف،خطی کوتاه به رنگ صورتی بسیار کم رنگ،ترسیم کنید.دور لب را با مداد قهوه ای روشن مشخص نمایید.
اگر رنگ پشت چشم بازیگر،نارنجی باشد،لب ها نارنجی کم رنگ،اگر صورتی یا آبی کم رنگ باشد،لب ها را به رنگ صورتی رنگ آمیزی کنید.
برای انتخاب رنگ گونه نیز به همین منوال عمل کنید.چنانکه رنگ پشت چشم و لب بازیگر نارنجی کم رنگ باشد،رنگ گونه نیز نارنجی و اگر رنگ پشت چشم و لب بازیگر صورتی یا آبی کم رنگ باشد،رنگ گونه را،صورتی انتخاب نمایید.

چهره گریم مرد

 

رنگ گونه را به این صورت به صورت بازیگر بزنید.روی سایه زیر استخوان گونه بازیگر،با کمک قلم موی مخصوص،خطی پهن و کوتاه بکشید،سپس با قلم مو،رنگ را کمی به طرف بالا و کمی به طرف پایین سایه،پخش نمایید.دقت کنید،برای بیشتر شخصیت ها،روی استخوان های گونه باید روشن باشد.حجم های چهره،برآمدگی ابروها،کنار سایه های شقیقه،روی بینی،پره های بینی،روی گونه ها و روی چانه(برای بازیگر مرد روی فک) را با کمک قلم مو پهن،با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه چهره،روشن کنید.با دقت از پیشانی تا چانه بازیگر را پودر بی رنگ بزنید.
چنانچه رنگ دو درجه روشن تر در اختیار نباشد و یا ساختن آن برایتان مشکل و سخت باشد،قسمت های ذکر شده را با مقدار بسیار کم،از پودر بچه تا حدودی روشن نمایید،تا همان دو درجه روشنی دلخواه به دست آید.(این کار را برای تمام شخصیت ها می توانید انجام دهید) دست ها همرنگ چهره شود.

چهره ی استخوانی

باید توجه داشت،انتخاب رنگ زمینه ی چهره،بستگی کامل به شخصیت موردنظر دارد.برای یک چهره ی استخوانی مریض،از گروه رنگ زرد یا سبز،برای یک چهره ی استخوانی عصبی،از گروه رنگ نارنجی مات،برای یک چهره ی استخوانی معتاد به هروئین،از گروه رنگ نارنجی متمایل به دودی یا از گروه رنگ نارنجی مات،برای یک چهره ی معتاد به تریاک از گروه رنگ نارنجی متمایل به دودی،استفاده می شود.
رنگ سایه و روشن از همان گروه  رنگ زمینه چهره انتخاب گردد.
برای تبدیل چهره ی بازیگر به چهره ای استخوانی،به این صورت عمل نمایید:
رنگ زمینه چهره را با اسفنج نمناک به تمام چهره بازیگر زده،در دو طرف پیشانی با مداد یا رنگ قهوه ای(از گروه رنگ زمینه)با دو خط عمودی،ناحیه شقیقه ها را مشخص کنید.

حتما بخوانید  برای رفع شوره سر چه باید کرد؟

 

گریم معتاد

خطوط را تبدیل به سایه نموده،به طرف موها محو کنید.دو طرف چهره،کمی بالاتر از استخوان های گونه،دو خط بکشید،خطوط را روی عضلات ماضغه تبدیل به سایه نمایید.سپس سایه ها را عمود بر فک،محو کنید.اطراف بینی،روی عضلات هرمی،دو خط تا پره های بینی بکشید،خطوط را به اطراف بینی سایه زده در اطراف بینی محو کنید.خطوط مدور چشم ها را کشیده،به طرف چشم ها سایه بزنید،زیر پلک چشم ها محو کنید.خطوط کاسه ی چشم را مشخص کنید.کناره های عضلات شقیقه برآمدگی ابروها،روی گونه ها،زیر خطوط مدور چشم،روی بینی و روی چانه را با رنگ دو درجه روشنتر از رنگ زمینه ی چهره،روشن نمایید.سایه و روشن ها را با هم درآمیزید.
برای برخی از چهره های استخوانی مُفرط،مانند:معتاد به هروئین،تریاک و یا مریض از خطوط لب و خطوط ماضغه استفاده شود.
در این مورد افزون بر چهره ی استخوانی باید،گردن و دستهای بازیگر را نیز لاغر نمود که به این شکل کار می شود:
گردن-رنگ زمینه چهره را با اسفنج نمناک،به تمام گردن بازیگر بزنید.دو طرف عضلات جناقی چنبره ای پستانی را با کمک قلم مو و رنگ قهوه ای ذکر شده،با دو خط مشخص نمایید و به اطراف عضلات سایه بزنید.وسط گردن روی ناحیه ی نای،خطوطی کوتاه به صورت افقی موازی رسم کنید و خطوط را تبدیل به سایه کنید.در انتهای گردن داخل گودی گردن را همینطور سایه قهوه ای بزنید.

گریم معتاد مرد

 

روی عضلات جناقی چنبره ای پستانی و در وسط گردن،بین سایه ها و اطراف گودی گردن را با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.کمی هم از پودر بی رنگ استفاده کنید.

دستها-رنگ زمینه را با اسفنج نمناک،به تمام سطح دست،بزنید و با کمک قلم مو اطراف دست،انگشتان و گودی های روی دست را با رنگ قهوه ای،سایه بزنید.
به ویژه رگ های روی دست را با زدن سایه به اطراف آن،مشخص کنید.
بر روی انگشتان سعی کنید،روشنی ها به طور طویل کار گردد.روشنی ها را با سایه های اطراف انگشتان در آمیزید. بر روی دست نیز ما بین سایه ها،روی رگ ها را همینطور روشنی بزنید، و کمی رنگ آبی کم رنگ به روی رگ ها بمالید،بعد از مقداری پودر بی رنگ،استفاده کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.