مقالات آرایشگری زنانه, مقالات آرایشگری مردانه

شناختن رنگ های گریم تئاتر

شناختن رنگ های گریم تئاتر

کارخانه های لوازم گریم بر یک پایه و اساسی،رنگ های زمینه سایه و روشن،رنگ گونه،رنگ لب،رنگ پشت چشم و مداد های گریم را تولید و به بازار عرضه می کنند.

در این مبحث به منظور آشنایی و ساده شدن کار،رنگ ها را به تعدادی گروه تقسیم می کنیم:
1-گروه رنگ نارنجی
2-گروه رنگ قرمز نارنجی
3-گروه رنگ قرمز
4-گروه رنگ زرد
5-گروه رنگ زرد نارنجی
6-گروه رنگ دودی
7-گروه رنگ زرشکی
8-گروه رنگ سبز
9-گروه رنگ آبی
10-گروه رنگ ارغوانی
11-گروه رنگ زرد درخشان
12-گروه رنگ بنفش

 

انواع رنگ

برخی از این رنگ ها،هرکدام به سه دسته تقسیم می شوند؛رنگ های درخشان،مات و متمایل به دودی.هر یک از این رنگ ها از “شماره ی یک” روشنترین و تا “شماره ی آخر” تیره ترین قسمت بندی شده است.معمولا شماره های میانی برای رنگ زمینه در نظر گرفته می شود.شماره های اولی برای روشن و شماره های آخری برای سایه انتخاب می شوند.باید به این نکته توجه و دقت بسیار شود!رنگ سایه و روشن باید از گروه رنگ زمینه انتخاب شود،در غیر این صورت گریم چهره کثیف جلوه خواهد شد،برای نمونه:رنگ زمینه از گروه نارنجی درخشان،رنگ سایه و روشن،باید از گروه نارنجی درخشان انتخاب شود و در گریم استفاده شود.

گروه رنگ نارنجی

 

رنگ نارنجی

این گروه رنگ به سه بخش تقسیم می گردد:
1-نارنجی درخشان
2-نارنجی مات
3-نارنجی متمایل به دودی

گروه نارنجی درخشان

رنگ های زمینه در این گروه رنگ متمایل به رنگ آجری می باشد.این رنگ زمینه در زیر نور پرژکتور(نور عمومی)رنگ طبیعی به چهره بازیگر می دهد و خاصِ گریم تئاتر برای سالن های بزرگ و متوسط در نظر گرفته اند.برای اکثر شخصیت های نمایشنامه ها و… از این گروه رنگ بهره می گیرند.
رنگ از شماره ی 1 تا 5 ویژه ی روشن زدن، و از شماره ی 6 تا 12 برای رنگ زمینه،در نظر گرفته شده و از شماره ی 13 تا 16 مخصوص سایه زدن انتخاب شده است.

گروه رنگ نارنجی مات

این گروه رنگ علی رغم نارنجی بودن،به چهره ی بازیگر،نوعی رنگ پریدگی و ماتی می بخشد.برای شخصیت های معتاد به هروئین،عصبی و زندانی از این گروه رنگ بهره می برند.همچنین این نوع رنگ برای سالن های بزرگ،متوسط و کوچک مناسب می باشد.
رنگ از شماره 1 تا 3 مخصوص روشن زدن چهره،از شماره ی 4 تا 9 برای رنگ زمینه و از شماره ی 10 تا 15 برای سایه زدن برگزیده می شود.

گروه نارنجی متمایل به دودی

از گروه نارنجی متمایل به دودی، برای شخصیت ها و کاراکتر هایی نظیر:کشاورز جوان و میانسال و نژاد هایی مانند سیاه ترک و یونانی و عرب،پیر و معتاد به تریاک بکار گرفته می شود.

حتما بخوانید  آموزش سایه

 

رنگ دودی

یک نکته ی بسیار مهم و کلیدی،راجع به این نوع رنگ این است که برای انتخاب رنگ زمینه و سایه و روشن برای هر یک از شخصیت های یاد شده،می بایست بزرگی و کوچکی سالن تئاتر مد نظر قرار بگیرد.

گروه رنگ قرمز نارنجی

این گروه شامل سه بخش می گردد:
1-قرمز نارنجی درخشان
2-قرمز نارنجی مات
3-قرمز نارنجی متمایل به دودی

گروه رنگ قرمز نارنجی درخشان

این گروه رنگ دارای رنگ قرمز می باشد.کاربرد این رنگ برای شخصیت های جوان،میانه سال سالم،ورزشکار،جوان چاق،میانه سال چاق،و پیر چاق،مست است.از شماره ی 1 تا 4 برای روشن زدن در نظر گرفته شده است.همچنین برای رنگ زمینه از شماره ی 5 تا 10 استفاده می گردد و از شماره ی 10 تا 14 برای سایه زدن و شماره های 13،12،11 برای رنگ لب و رنگ گونه ی بازیگر مرد و زن بکار برده می شود.

گروه رنگ نارنجی مات

این گروه دارای رنگ قرمز و متمایل به مات می باشد.
برای شخصیت های جوان،مرفه،خوش گذران،مست،ورزشکار،و همچنین برخی از نژاد ها نظیر:سرخ پوست و اروپایی به کار برده می شود.از رنگ های شماره ی 10 تا 12 این گروه برای رنگ لب و گونه ی بازیگر(مرد و زن) کمک می گیرند.

گروه رنگ قرمز نارنجی متمایل به دودی

این گروه رنگ،حاوی و دارنده ی رنگ های بسیار طبیعی می باشد،که تنها برای گریم در سالن های تئاتر کوچک مناسب است.
از شماره ی 1 و 2 برای روشن زدن،3 تا 5 مخصوص رنگ زمینه،و شماره های 6 و 7 برای سایه زدن به کار می برند.

گروه رنگ قرمز

این گروه به دو دسته تقسیم می شود:
1-قرمز درخشان
2-قرمز مات

گروه قرمز درخشان

این گروه رنگ،قرمزی بیشتری دارد،از این گروه برای شخصیت های:چاق،پیرمرد و پیرزن اشرافی،تبدیل چهره و صورت مُسن به جوان بهره می گیرند.از رنگ های روشن این گروه برای دلقک ها،میم،گریم عروسکی و نمایش های مدرن،سمبل و گل ها استفاده می کنند.رنگ های 8 تا 11 برای سایه زدن،1 تا 3 برای روشن زدن،شماره های 10،9،8 برای رنگ گونه و رنگ لب استفاده می گردد.

 

رنگ قرمز

گروه رنگ قرمز مات

این گروه رنگ با اینکه رنگ قرمز دارد،ولی مات به چشم می آید.رنگ های روشن این گروه برای چهره های اروپایی،دلقک،میم،تبدیل چهره ی بزرگسال به چهره ی کودک به کار برده می شود.از تمام رنگ های این گروه برای گریم گل ها و سمبل ها نیز استفاده می شود.
رنگ های11،10،9 برای رنگ لب و گونه بازیگر(مرد-زن) استفاده می گردد.

حتما بخوانید  پکیج آموزش سایه ریش توسط استاد بیک

گروه رنگ زرد

رنگ زرد

گروه رنگ زرد،برای صورت پیرزن،پیرمرد،نژاد زرد(ژاپنی،چینی،مغولی) و شخص مریض مورد استفاده قرار می گیرد.شماره های تیره رنگ این گروه برای شخصیت های عرب و سیاه پوست مناسب است.
برای برخی از چهره های حیوانات نیز از این نوع رنگ بکار می گیرند.

گروه رنگ زرد نارنجی

این گروه رنگ،برای شخصیت های آفتاب سوخته،نژاد های مختلف مثل:سیاه و زرد پوست و مکزیکی استفاده می شود.از رنگ های شماره5،4،3 برای بخش 1 چشم و از رنگ های شماره ی 10،9،8 برای رنگ گونه ها و رنگ لب بازیگر مرد و زن مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه رنگ دودی

برای شخصیت های مریض، معتاد به هروئین، اشخاص سیاه پوست و سمبل ها همانند:مرگ،نابودی،،تنهایی،روح، و دو روئی از این گروه رنگ کمک می گیرند.گذاشتن ته ریش و همینطور برای کثیف کردن چهره و برای چهره ی حیواناتی مثل:گرگ،موش،گاهی گربه و… این نوع رنگ توصیه شده است.

گروه رنگ زرشکی

از این گروه رنگ، در جهت ساختن خون قرمز و خون تیره،همچنین برای رنگ زرشکی دور و اطراف چشم برخی شخصیت ها و سمبل های جنگ،قدرت،آتش،خشم،گل ها و چهره ی پرندگان به کار گرفته می گردد.

گروه رنگ سبز

این گروه رنگ،برای شخصیت هایی از داستان مانند:جادوگر،مریض،جذامی،سمبل ها،مثل:بهار،طبیعت،جنگل،ساقه و برگ ها استفاده می شود.

رنگ سبز

 

گروه رنگ آبی

رنگ های روشن این گروه،به چهره حالتی اسرار آمیز می بخشد،بنابراین رنگ های روشن این گروه برای شخصیت های تخیلی،جادوگر،سمبل:زمستان،آب،آسمان،شب،دریا و چشمه به کار برده می شود.از شماره ی 1 این گروه برای رنگ آمیزی بخش 1 چشم بعضی شخصیت ها استفاده می شود.

گروه رنگ ارغوانی

این گروه رنگ،برای گریم عروسکی،از شماره رنگ 3 برای بخش 1 چشم،شماره های 6،5،4 برای رنگ لب و گونه بازیگر(مرد و زن) و اکثر سمبل ها،نظیر:زندگی،بهار و امثال اینها و گل ها به گرفته می شود.

گروه رنگ زرد درخشان

این گروه رنگ،برای چهره حیوانات و سمبل ها همانند:زر،روز،خورشید و امثال اینها استفاده می شود.

گروه رنگ بنفش

رنگ بنفش

همچنین رنگ های روشن این گروه رنگ به صورت حالتی اسرار آمیز می دهد،در نتیجه برای شخصیت های تخیلی و جادوگر و همینطور سمبل ها و گل ها،به کار برده میشود.

 

 

برای تهیه ی پکیج آموزش رنگ مو از سایت استاد بیک کلیک کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.