دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

طراحی گریم شخصیت های خوش طینت،موذی و خشن

طراحی گریم شخصیت های خوش طینت،موذی و خشن

طراحی گریم شخصیت خوش طینت(بازیگر مرد و زن)

برای طراحی شخصیت خوش طینت ابتدا به سراغ رنگ زمینه می رویم.رنگ زمینه را از گروه رنگ قرمز درخشان یا مات انتخاب کنید؛یک قطعه اسفنج را نمناک کرده و آن را به تمام صورت،گوش ها و گردن بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،چهره را تا حدودی تبدیل به بیضی کنید.روی شقیقه ها و زیر گونه ها را با سایه مشخص کنید.

گریم افراد خوش طینت

 

بینی را با سایه زدن به اطراف آن،تبدیل به بینی متناسب با چهره نمایید.اگر چشم ها و ابروها زیاد نزدیک به هم باشد،چشم ها و ابروها را از هم باز نمایید.بخش دو چشم را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.بخش یک چشم را رنگ صورتی یا نارنجی بسیار کمرنگ بزنید.سر ابروها را با مداد قهوه ای،با فاصله از یکدیگر،گِرد بکشید.تلاش نمایید به ابروها قوس ندهید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک قهوه ای،روی پلک بالا،روی مژه ها و روی پلک پایین با فاصله سه میلی متر از موژه بکشید.خطوط لب را از کناره های بینی به صورت نیم دایره کوتاه رسم کنید.
خط چانه را کوتاه بکشید و چال زنخدان بر روی چانه کار نمایید.دور لب را با مداد قهوه ای روشن،تعیین و مشخص کرده،گوشه های لب را به طرف بالا بکشید و از رنگ صورتی یا نارنجی کم رنگ برای رنگ آمیزی برای لب ها استفاده کنید.همچنین رنگ گونه باید با رنگ پشت چشم و رنگ لب هماهنگ باشد،چنانچه برای بخش یک چشم و لب به رنگ صورتی کم رنگ انتخاب کرده اید،رنگ گونه نیز صورتی و اگر برای بخش یک چشم و رنگ لب نارنجی کم رنگ در نظر گرفته اید،برای گونه ها رنگ نارنجی به کار ببرید.حجم های چهره،کنار سایه شقیقه ها،برآمدگی ابروها،روی بینی،روی گونه ها،چانه و فک بازیگر را با فُن دو درجه روشنتر از رنگ زمینه چهره روشن نمایید.
روشنی،با سایه و رنگ زمینه ی چهره آمیخته شود.مقداری پودر بی رنگ برای چهره و گردن به کار ببرید و دست های بازیگر هم رنگ با چهره شود.

افراد دارای چال خنده

شخصیت موذی(بازیگر مرد و زن)

رنگ زمینه را از گروه رنگ نارنجی درخشان،انتخاب کنید.آن را با یک قطعه اسفنج نمناک به چهره،گردن و گوش های بازیگر بزنید.رنگ سایه ی قهوه ای،از همین گروه رنگ انتخاب شود.چهره را به شکل مثلث با چانه ی تیز تبدیل نمایید.(لازم است اینجا نکته ای را گوشزد کرد!شما می توانید روی هر نوع شکل چهره شخصیت موذی را کار نمایید،در این شخصیت،اعضای مهم،چشم،ابروها و لب هاست.)مسلم و روشن است،چهره مثلث با چانه ای تیز با ریش سه گوش بیشتر نمایانگر و منعکس کننده ی این شخصیت است.

حتما بخوانید  ماسک مو و مزیت استفاده از آن

چنانچه شما بخواهید چهره ی بازیگر را به شکل مثلث تبدیل کنید،باید با مداد یا رنگ قهوه ای،زیر استخوان های گونه،خطی شیب دار کشیده،روی عضله های ماضغه به طرف عضلات مثلث لب ها،سایه بزنید.چنانچه چهره بازیگر به شکل مثلث باشد، کافی است گونه ها را مشخص نمایید و بینی را به شکل کشیده یا نامتعادل درآورید،روی چشم و ابروها به این روش کار کنید:
بخش دو چشم را،با رنگ زرشکی کم رنگ سایه بزنید،در این بخش فاصله ابروها و چشم ها را به هم نزدیک سازید.ابروها را با مداد سیاه یا دودی تیره،کمی قوس دهید.یا ابروها را در انتها تا حدودی افتاده،کار کنید.
چشم ها را با رنگ آبی کم رنگ و زیر پلک در بخش پنج را با رنگ زرشکی،رنگ آمیزی نمایید.
چشم ها را با مداد سیاه به شکل روباه تنگ و کشیده،کار نمایید.خطوط مدور چشم را تا حدودی،سه گوش کنید.

خطوط چشم

 

خطوط لب را از کنار پره های بینی نزدیک به گوشه های لب کشیده.لب ها را با مداد قهوه ای کم رنگ باریک کرده و گوشه های آن را به طرف بالا ترسیم نمایید.از رنگ صورتی کدر برای لب ها استفاده نمایید.خطوط پیشانی را موازی با خطوط ابروها رسم کنید.حجم های چهره،کنار سایه های شقیقه بالای ابروها،روی بینی تا نوک،پره های آن،روی گونه ها را کنار خطوط لب روی چانه و ما بین خطوط پیشانی را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه،روشن کنید.روشنی را با سایه ها و رنگ زمینه،آمیخته نمایید.در پایان هم مقداری پودر بی رنگ به تمام چهره و گردن،بزنید.دست ها هم رنگ چهره شود.

شخصیت خشن(بازیگر مرد و زن)

رنگ زمینه چهره،از گروه رنگ نارنجی درخشان انتخاب شود.با اسفنج نمناک رنگ زمینه به تمام چهره،گردن و گوش های بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،عضلات شقیقه را به صورت عمودی،سایه بزنید.

چنانچه چهره ی بازیگر به شکل یکی از فرم های(مربع،ذوزنقه2،گِرد)باشد،بینی را بزرگ،د غیر اینصورت بینی را کشیده کار نمایید.دو طرف چهره،زیر قوس جانبی استخوان های گونه،دو خط کوتاه با شیب،تا زیر استخوان های گونه بکشید.

حتما بخوانید  صاف کردن موی طبیعی

 شخصیت خشن

 

این خطوط را به دو بخش تقسیم نموده،بخشی را رو به پایین،عضلات ماضغه را سایه بزنید و بخش دیگر را روی عضلات انیابی پایین تر از خطوط مدور چشم،محو نمایید.خطوط لب را با فاصله از گوشه های لب به طور زاویه دار کشیده و به طرف فک محو کنید.

زیر لب تحتانی را با مداد قهوه ای سایه بزنید.عضلات مربع چانه را،در زیر گوشه های لب با خطی مشخص نمایید.دو خط از گوشه های لب به طرف پایین بکشید،با خطوط عضلات مربع چانه درآمیزید.در بخش دو و سه چش با مداد دودی،زیر ابروها را سایه بزنید.با این کار در این دو بخش ابروها به چشم ها نزدیک می گردد.سر ابروها را با مداد سیاه چهار گوش و قوس آن را به شکل هشت درآورید.
بخش یک چشم را،با قلم مو رنگ صورتی کم رنگ بزنید.زیر پلک پایین چشم را ب قلم مو رنگ قرمز بزنید و رو به پایین محو نمایید.
خطوط چشم را با مداد چرب یا خط چشم خشک سیاه به شکل چشم(ببر)گِرد ترسیم کنید.در دو طرف بینی،روی عضلات هرمی بخش دو چشم را با رنگ زرشکی کم رنگ،سایه بزنید.خطوط پیشانی را موازی با خطوط ابروها رسم کنید.

بین ابروها را دو خط کوتاه عمودی کشیده،با قلم مو کمی به طرف بالا محو کنید.خطوط مدور چشم را زاویه دار و خطوط گوشه های چشم را رسم نمایید،با مداد قهوه ای کم رنگ،خط شکاف لب را،افقی و گوشه های لب بالایی را به طور افتاده درآورید،از رنگ صورتی کدر برای لب ها استفاده کنید.

 شخصیت مرد خشن

 

زیر گونه ها،کمی رنگ گونه صورتی زده،به طرف بالا و پایین چهره،پخش کنید.
حجم های چهرهفکنار عضلات شقیقه،بالای ابروها،روی بینی،پره های بینی،روی گونه ها و همینطور ما بین خطوط پیشانی،کنار خطوط لب،روی چانه،فک،زیر گوشه های لب بالایی را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.روشنی را با سایه ها و رنگ زمینه درآمیزید.پودر بی رنگ،به تمام چهره و گردن بازیگر بزنید.برای این شخصیت می توانید از سبیل،با ریش استفاده نمایید،دست های بازیگر را نیز هم رنگ با رنگ چهره کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.