دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

طراحی گریم شخصیت های سرباز خسته،مریض،کودن،جادوگر و مست

طراحی گریم شخصیت های سرباز خسته،مریض،کودن،جادوگر و مست

طراحی گریم شخصیت سرباز خسته

رنگ زمینه را از گروه رنگ نارنجی دودی،انتخاب کنید.با اسفنج نمناک آن را به تمام چهره بزنید.(غیر از روییدن ریش و سبیل)با مداد یا رنگ قهوه ای از همین گروه رنگ چهره را تبدیل به استخوانی نمایید.روی بینی(عضله ی عرضی بینی)و اطراف بینی را با مایع لاتکس،یا پس از تمام شدن گریم به شکل نقاشی آفتاب سوختگی،کار کنید.سر ابروها را با فاصله از هم گرد در انتها و کمی پایین افتاده بدون قوس رسم کنید.بخش یک چشم و زیر پلک پایین را رنگ صورتی بزنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک قهوه ای،در انتها کمی پایین افتاده،رسم کنید.

شخصیت خسته

خطوط مدور و خطوط لب را کوتاه بکشید.لب ها را ترک خورده،کار کنید.با مداد قهوه ای چرب،خطوطی نامرتب روی لب ها رسم کنید،ما بین خطوط را رنگ کِرِم روشن بزنید.(با مایع لاتکس هم بر لب ها می توان ترک خوردگی کار نمود)از ته ریش و سبیل استفاده کنید.می توانید زخم های تازه یا کهنه به دلخواه،روی پیشانی،گونه،روی نصف صورت،روی گردن و روی یک چشم کار نمایید.حجم های چهره،کنار شقیقه ها،روی گونه ها را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره بزنید،گردن را نیز لاغر کنید،گوش ها و دست ها هم رنگ چهره شود.مو ها را کمی فُن بزنید،تا خاکی و کثیف جلوه کند.

شخصیت مریض

رنگ زمینه چهره ی این شخصیت را از گروه رنگ زرد انتخاب کنید.با اسفنج نمناک آن را به تمام چهره ی بازیگر بزنید.سپس با اسفنج نمناک یک لایه بسیار کم از روشن ترین رنگ از گروه رنگ زرد درخشان و یا گروه رنگ سبز به تمام چهره ی بازیگر بزنید،تا چهره متمایل به زرد کم رنگ یا سبز کم رنگ شود.رنگ سایه را از رنگ های تیره،گروه رنگ زرد یا رنگ سبز(زیتونی)یا دودی تیره انتخاب کنید.

مریض

با مداد یا رنگ زیتونی،چهره را تبدیل به چهره ی استخوانی نمایید.ابروها را با مداد دودی به شکل افتاده کار کنید.بخش های یک و پنج چشم را رنگ دودی کم رنگ،بزنید.خطوط چشم را افتاده کار کنید.خطوط مدور چشم را رسم کنید.در بالای بخش یک چشم،خط کاسه ی چشم را به صورت مشخص و افتاده بکشید.خطوط پیشانی را موازی با ابروها ترسیم نمایید،خطوط لب را مستقیم بکشید.لب ها را باریک کرده،گوشه های لب را به طرف پایین بکشید.رنگ قهوه ای روشن به لب ها بزنید و گردن را تبدیل به گردن لاغر و دست ها را نیز  لاغر کنید.
حجم های چهره،روی بینی و پره های آن،روی چانه را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن نمایید.روشنی را با سایه و رنگ زمینه درآمیزید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.گوش ها هم رنگ با چهره شود.موها را پارافین زده،نامرتب کنید.

حتما بخوانید  آرایش خاص عکاسی

شخصیت کودن

رنگ زمینه را از گروه رنگ نارنجی مات انتخاب نمایید.آن را با اسفنجی نمناک به تمام چهره،گوش ها و گردن بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،سوراخ های بینی را،کمی بزرگ تر کنید.زیر بینی را سایه بزنید.پره های بینی را در کنار پره های اصلی بزرگتر ترسیم کنید،خطوط مدور چشم را نزدیک به چشم بکشید.ابروها را محو نمایید.با مداد قهوه ای ابروها کوتاه هلال با فاصله ی زیاد از چشم ها بکشید.خط بالای چشم باریک و خط پایین چشم را با فاصله از چشم گرد و پهن تر نمایید.

لب ها را با رنگ زمینه،کاملا محو کنید.شکاف لب را با رنگ قهوه ای به شکل خطی مستقیم بکشید.پیشانی را کوتاه نمایید.با گذاردن یک کلاه گیس با موهای نامرتب این شخصیت را تکمیل کنید.
با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،ناحیه ی ما بین خطوط چشم و مدور چشم،پره های بینی،فاصله ی ما بین بینی تا لب را روشن کنید.
روشنی را با رنگ زمینه ی خوب درآمیزید.کمی پودر برای تمام چهره استفاده کنید.با گذاردن دو تکه اسفنج کوچک به شکل مکعب مستطیل در پشت گوش و چسباندن آن با نوار چسب طبی گوش ها را کمی برآمده کنید.دست ها همرنگ چهره شود.

نوار چسب

شخصیت جادوگر(بازیگر مرد و زن)

رنگ زمینه ی چهره ی جادوگر را میتوان از گروه رنگ زرد،آبی،سبز و بنفش انتخاب نمود.(رنگ زمینه بستگی به رنگ لباس جادوگر دارد)رنگ سایه نیز از گروه رنگ زمینه انتخاب شده،به کار رود.رنگ زمینه ی زرد را به تمام چهره ی بازیگر بزنید،با سایه ای سبز تیره یا زیتونی بینی قوزدار با نوکی دراز کار کنید.(همچنین می توانید از بینی آماده بهره ببرید).

جادوگر

ابروها را به شکل هشت پایین افتاده،کار نمایید.
بخش های1و2و4 چشم را با رنگ زرشکی،سایه بزنید.چشم ها را افتاده کار کنید.خطوط مدور چشم را تقریبا بیضی رسم کنید.خطی به شکل هفت،از روی استخوان های جانبی گونه به دو طرف گوشه ی داخلی چشم،رسم نمایید و به طرف پایین چهره سایه بزنید.خطوط لب را تا کنار لب،رسم کنید و سایه بزنید.از زیر گوش با رنگ یا مداد زیتونی تا چانه طوری سایه بزنید،که چهره باریک به شکل مثلث،با چانه ای دراز گردد.لب ها را با رنگ زمینه محو کنید.شکاف لب را با رنگ زرشکی با گوشه های افتاده بکشید.خطوطی کوتاه روی لب فرقانی و لب تحتانی،رسم نمایید.خط چانه کوتاه کشیده شود.
خطوط پیشانی را موازی با خطوط ابروها بکشید،ما بین ابروها یک یا دو خط عمودی رسم نمایید.روی ابروها را کمی سفید متمایل به زرد بزنید،روی بینی،مابین خطوط پیشانی،اطراف خط وسط ابروها،روی گونه ها،درون خطوط مدور چشم،دو طرف خطوط لب،مابین خطوط کوتاه روی لب ها،روی چانه،کناره های فک را با فُن یک درجه روشن تر از رنگ زمینه،روشن کنید،روشنی را با سایه و رنگ زمینه،آمیخته نمایید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.گردن،دست ها باید پیر گردد.برای این شخصیت می توانید،خال های گوشتی یا زگیل به کار برید.

حتما بخوانید  استخوان بندی سر، صورت

جادوگر مرد

شخصیت مست

رنگ زمینه ی چهره را از گروه رنگ قرمز نارنجی درخشان یا قرمز مات یا درخشان انتخاب نمایید،با اسفنج نمناک رنگ انتخاب شده را به تمام چهره بزنید.با مداد قهوه ای متمایل به قرمز از گروه رنگ زمینه،خطوط مدور چشم را بکشید.به طرف چشم ها سایه بزنید.اطراف بینی را دو خط کشیده،به اطراف سایه بزنید.
خطوط لب را با فاصله از پره های بینی بکشید و سایه بزنید.زیر استخوان های گونهفخطی بسیار کوتاه بکشید،کمی به طرف عضله ی ماضغه و کمی به طرف بینی سایه بزنید.ابروها را تا حدودی با رنگ زمینه محو کنید.در بخش های دو و سه با چشم ها فاصله دهید.با مداد قهوه ای،ابروها را کم مو و در انتها پایین افتاده کار کنید.بخش یک چشم را رنگ صورتی کم رنگ بزنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم قهوه ای در انتها کمی افتاده کار کنید.خطوط پیشانی را موازی با ابروها رسم کنید.خط دور لب را مشخص کرده،گوشه های لب را اندکی به طرف پایین رسم کنید.با رنگ صورتی،لب ها را رنگ آمیزی کنید.

شخصیت مست

دو خط دایره،در اطراف گوشه های لب رسم کنید،تا حالت بی تفاوتی به چهره بدهد.با رنگ گونه چرب قرمز روشن،زیر گونه تا حدودی روی گونه،اطراف بینی(روی سایه ها)و نوک بینی را رنگ آمیزی نمایید.با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره داخل مدور چشم را روشن کنید.با سایه آمیخته سازید تا پُف زیر چشم ایجاد شود،بخش چهار چشم را همینطور کمی از رنگ ذکر شده بزنید،با اطراف بیامیزید تا در این بخش نیز حالت پف کردگی ایجاد گردد.

روی بینی،پره های آن،روی گونه ها و روی چانه را رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه بزنید.روشنی را با سایه و رنگ زمینه بیامیزید.گوش ها،گردن،دست های بازیگر هم رنگ با صورت شود.همینطور موهای این شخصیت باید ژولیده شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.