دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

طراحی گریم شخصیت های معتاد به هروئین،دیوانه و از خود راضی

طراحی گریم شخصیت های معتاد به هروئین،دیوانه و از خود راضی

طراحی گریم شخصیت معتاد به هروئین

برای این شخصیت می توانید،زمینه ی چهره را از گروه رنگ نارنجی مات،نارنجی دودی،دودی و رنگ سایه را از گروه رنگ زمینه،انتخاب نمایید.در تصویر از گروه رنگ دودی(دودی روشن)استفاده شده است.با اسفنج نمناک رنگ زمینه ی چهره را به تمام چهره،گوش ها و گردن بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ دودی،چهره را تبدیل به استخوانی با بینی کشیده و یا  کمی نامتعادل کنید.

طراحی گریم معتاد

 

ابروها رابا مداد دودی در انتها به شکل افتاده کار کنید.چشم ها و اطراف آن را تا حدودی گود،درست کنید.روی بخش1و5 بخش چشم را با رنگ دودی روشن سایه بزنید و کمی رنگ زرشکی روشن،روی بخش های گفته شده و همچنین بخش2 چشم،بزنید.

رنگ دودی و زرشکی را با هم درآمیزید.روی پلک های بالا و پایین چشم را کمی رنگ صورتی کم رنگ بزنید.رنگ پلک را با سایه های اطراف بیامیزید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک دودی بکشید.خطوط کاسه ی چشم را مشخص،مانند ابروهای پایین افتاده کار کنید.خطوط مدور چشم را از محل اصلی پایین تر و کمی گود بکشید.خطوط ظریف گوشه های چشم را رسم نمایید.خطوط لب را مستقیم کشیده تا نزدیک گوشه های لب محو کنید.روی لب ها رنگ زمینه بزنید.با مداد دودی لب ها را باریک،با گوشه های رو به پایین ترسیم نمایید.خط چانه را کوتاه با گوشه های رو به پایین،بکشید.با رنگ قهوه ای روشن،لب ها را رنگ آمیزی نمایید.
می توانید برای بازیگر مرد،از ته ریش استفاده کنید.خطوط پیشانی را موازی ابروها رسم کنید.حجم های چهره،روی بینی و پره های آن روی استخوان گونه وچانه را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.روشنی را با سایه و رنگ زمینه ی چهره درآمیزید.گوش ها،گردن و دست های بازیگر هم رنگ چهره شود.گردن و دست ها را همچنین لاغر کنید.پس از لاغر کردن دست ها،کنار انگشتان سبابه را کمی رنگ زرد بمالید.
در سالن کوچک برای این شخصیت می باید روی دندان ها کار شود.

 

طراحی معتاد

بدین طریق روی دندان ها کار کنید:
از بازیگر بخواهید تا دهان خود را باز نماید،یک تکه پنبه ی هیدروفیل را لوله نموده،ما بین بالایی و لثه قرار دهید.با دستمال نخی تمیز یا دستمال کاغذی،دندان های بالایی را پاک کنید،با قلم مو،مقداری کمی چسب گریم،روی تک تک دندان های بالایی بمالید،کمی صبر نمایید تا خشک گردد.با مداد قهوه ای،لای دندان ها را رنگ کنید تا کثیف جلوه نماید،سپس با رنگ زرد و قهوه ای روشن روی دندان ها رنگ آمیزی کنید.یک یا دو عدد از دندان ها را کامل یا نیمه،با مداد،سیاه کنید،بعد از انجام کار روی دندان های کار شده،با قلم مو یک لایه چسب گریم بزنید.صبر نمایید تا خشک شود.بعد از انجام نمایش،برای پاک کردن،یک تکه پنبه را آغشته به الکل سفید کنید،دندان ها را پاک نمایید،سپس دهان را با آب بشوئید.موهای بازیگر را باید کثیف نشان دهید.مقداری پارافین به تمام مو ها بزنید و موها را نامرتب و آشفته کنید.

شخصیت دیوانه

رنگ زمینه را از گروه رنگ قرمز نارنجی درخشان یا مات،انتخاب نمایید.با اسفنج نمناک آن را به صورت بازیگر بزنید.صورت بازیگر را با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،تبدیل به فُرم ذوزنقه2 یا مثلث کنید.

چشم و ابروها در هر دو فُرم صورت یک نوع کار می گردد بدین صورت که:
ابروها را با مداد سیاه خیلی پر به هم پیوسته بکشید و فاصله چشم ها و ابروها را با سایه زدن به زیر آن به هم نزدیک کنید.بخش های1،2و5 چشم را رنگ قرمز یا زرشکی کم رنگ بزنید،این رنگ را به زیر ابروها محو کنید.از مداد سیاه یا خط چشم سیاه،برای خطوط چشم استفاده نمایید.چشم ها را تقریبا گرد کنید.اگر شکل ذوزنقه2به چهره بازیگر بیش تر نزدیک باشد،بینی را بزرگ یا پهن کنید.

شخصیت دیوانه

بعد از کشیدن ابروها و چشم ها،خطوط مدور را با رنگ قهوه ای کشیده،روی گونه ها محو کنید.نزدیک گوش ها،زیر خطوط مو،خطی نیم دایره کشیده،به طرف گوش سایه بزنید،روی لب ها را رنگ زمینه زده،محو نمایید،لب بالایی را با مداد قهوه ای کم رنگ باریک و لب زیرین را با گوشه های آویزان،ترسیم کنید،رنگ صورتی یا قهوه ای روشن متمایل به قرمز بزنید.زیر گونه ها را رنگ قرمز روشن زده،روی گونه ها پخش کنید،سعی کنید پیشانی را با خواباندن موها بر روی آن،و یا سایه زدن بر اطراف رو به بالای آن کوتاه نشان دهید.
حجم های چهره،برآمدگی ابروها،روی بینی و پره های آن،روی گونه و کناره های فک را فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه،بزنید.
روشنی را با سایه ها و رنگ زمینه درآمیزید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.برای این شخصیت می توانید از ته ریش استفاده کنید.
اگر چهره ی بازیگر شکل و فُرم مثلث نزدیک بود،بینی را دراز و کمی نامتعادل،چشم و ابروها را به روشی که قبلا شرح داده شد،کار نمایید.خطوط لب را مشتقیم بکشید.لب ها را خیلی باریک کنید.برای بازیگر مرد از ته ریش،یا ریش دراز و نامرتب،با موهای ژولیده به طرف سر بالا،استفاده کنید.

شخصیت مرد دیوانه

 

تلاش کنید برعکس پیشانی چهره ی ذوزنقه،پیشانی خیلی بلند و باز شود.حجم های چهره را مشخص نمایید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.

شخصیت از خود راضی(بازیگر زن-مرد)

رنگ زمینه را از گروه نارنجی درخشان انتخاب نمایید.رنگ زمینه را با اسفنج نمناک به چهره،گردن و گوش های بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،عضلات شقیقه را عمود بر ابروها سایه بزنید.زیر استخوان های گونه،خطی بسیار کوتاه کشیده عمود بر فک،سایه بزنید.

اطراف بینی را از بالای عضلات هرمی تا پره های بینی خطی مستقیم بکشید،به اطراف بینی سایه بزنید.در بخش های2و3 چشم،ابروها را از چشم ها فاصله دهید.بدین شکل:زیر ابروها را در این دو قسمت محو کنید،تا خطی باریک از بالای ابروها بماند،در ادامه با مداد قهوه ای ابروئی با فاصله،از هم(در وسط)و همینطور به فاصله ی زیاد در بخش های2و3چشم،ایجاد گردد.

از خود راضی

 

ابروها هلال و انتهای آن را کمی سر پایین،رسم نمایید.بخش های2و3و4 چشم را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید و بخش1چشم را با رنگ صورتی بسیار کم رنگ،رنگ آمیزی کنید.

خطوط چشم را با مداد،یا خط چشم قهوه ای،به این صورت کار نمایید:روی پلک بالا خطی از گوشه ی داخلی چشم کشیده،خط را نزدیک وسط چشم کمی بالا برده،با شیب به طرف گوشه ی خارجی چشم ررسم کنید.خط زیر چشم را از گوشه ی داخلی چشم شروع و کمی متمایل به پایین بکشید.

خط کاسه ی چشم را نیز رسم کنید.به طور چشم ها حالت افتاده مخصوصی پیدا خواهند کرد.خطوط مدور چشم را از کنار بینی،کاسه ی چشم شروع به شکل نیم دایره تا گوشه های خارجی چشم،ادامه دهید و به طرف چشم سایه بزنید.از خطوط گوشه چشم نیز،می توانید استفاده کنید.خطوط لب را زاویه دار رسم کنید.

لب ها را با مداد قهوه ای،کمی باریک کنید.به خصوص لب بالایی را برای ایجاد فاصله  بیشتر بین لب و بینی.در گوشه های لب با مداد قهوه ای دو خط کوتاه به شکل هفت بکشید،خط چانه را مستقیم رسم نمایید.

 

شخصیت از خود راضی

لب ها را با رنگ لب نارنجی،رنگ آمیزی کرده و زیر گونه ها را نیز رنگ گونه ی نارنجی زده،پخش کنید.لازم است اینجا نکته ای را متذکر شویم،چنانکه بازیگر دارای پیشانی کوتاه است،دو طرف پیشانی روی موها را با قلم مو تا حدودی رنگ زمینه ی چهره چرب بزنید تا گوشه های پیشانی بلندتر جلوه کند.

حجم های چهره،روی بینی و پره های آن،روی گونه،بالای خط مدور چشم و روی چانه(کناره های فک برای بازیگر مرد) را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه،روشن کنید،روشنی را با دقت سایه و رنگ زمینه چهره بیامیزید.سپس از پودر بی رنگ برای تمام چهره،استفاده نمایید.گوش ها،گردن و دست های بازیگر هم رنگ چهره شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *