دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

طراحی گریم شخصیت های کشاورز،خان منفی،شاد و مسخره و چهره ی اروپایی

طراحی گریم شخصیت های کشاورز،خان منفی،شاد و مسخره و چهره ی اروپایی

شخصیت یک خان منفی(بازیگر مرد)

رنگ زمینه را،از گروه رنگ قرمز نارنجی درخشان یا مات انتخاب کنید.رنگ سایه را از گروه رنگ زمینه به کار برید.برای این شخصیت سایه های شقیقه و گونه ها کار نشود.تا چهره پر جلوه نماید.رنگ زمینه را با اسفنج نمناک به تمام چهره ی بازیگر بزنید.با سایه،بینی را کمی بزرگ کنید و ابروها را با مداد سیاه چرب،با فاصله ی کم از هم یا پیوسته با قوس بکشید.بخش یک چشم را رنگ صورتی کم رنگ و بخش دو چشم را رنگ زرشکی بزنید.

زیر پلک،پایین چشم را رنگ قرمز زده،با مداد سیاه،چشمانی درشت تقریبا گِرد کار کنید. با کمک قلم مو،زیر خط پلک پایینی چشم را به طرف پایین سایه بزنید،خطوط مدور چشم را نسبت به خط پایین چشم کمی پایین تر از حد معمول بکشید.خطوط لب را با فاصله از گوشه های لب،رسم نمایید.لب ها را بزرگ و گوشتالود کنید و با رنگ صورتی یا قهوه ای روشن متمایل به قرمز رنگ کنید.زیر گونه ها را رنگ گونه ی چرب فرم روشن بزنید،کمی به طرف روی گونه پخش کنید،نوک بینی را،رنگ گونه ی قرم بزنید،با مداد نوک تیز سیاه،خطوطی مانند موهای ریز روی بینی رسم کنید.از سبیل سربالای بزرگ استفاده کنید.

حجم های چهره،برآمدگی ابروها،روی بینی و پره های آن،داخل ناحیه ی مدور چشم و روی چانه را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه،روشن کنید،روشنی را با سایه ها و رنگ زمینه ی چهره  بیامیزید.سپس پودر بی رنگ،به تمام چهره بزنید،گوش ها،دست ها و گردن همرنگ چهره شود.

دو عدد از دندان های جلوی آرواره ی بالا به رنگ طلایی درآورید(دندان طلا).
طریقه ی درست کردن دندان طلا-از بازیگر بخواهید دهانش را باز کند،تکه ای کوچک از پنبه ی هیدروفیل را لوله کرده بین لب و لثه قرار دهید،با یک دستمال کاغذی دندان های جلو را پاک کنید،روی دوتا از دندان ها را چسب گریم بزنید و کمی صبر نمایید.تکه ای از  کاغذ زرد برّاق را(که برای پیچیدن شکلات به کار می رود)از دندان بزرگ تر چیده با دقت روی دندان بچسبانید.پنبه را از دهان بازیگر درآورید.بعد از اتمام نمایش برای تمیز کردن،پنبه ای را آغشته به الکل سفید نمایید،روی دندان ها بکشید،پاک خواهد شد.سپس دهان را با آب شست و شو دهید.

پنبهشخصیت کشاورز

رنگ زمینه ی چهره را از گروه رنگ نارنجی دودی،انتخاب نمایید.با اسفنج نمناک آن را به تمام چهره ی بازیگر بزنید(غیر از محل رویش ریش و سبیل)با مداد یا رنگ قهوه ای از همین گروه رنگ،چهره را استخوانی و بینی را بزرگ نمایید.با مداد قهوه ای ابروها را کلفت و با فاصله از هم به شکل افتاده بدون قوس بکشید.چشم ها را تا حدودی در انتها پایین افتاده کار کنید.بخش یک چشم را رنگ نارنجی کم رنگ بزنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک قهوه ای بکشید.

حتما بخوانید  تکنیک های اصلاح مو کودک در خواب

شخصیت مرد کشاورز

خطوط گوشه های چشم را ظریف کار کنید.خطوط مدور چشم را نسبت به چشم نیز،کمی افتاده بکشید.خطوط لب را کوتاه و عمیق کار کنید.خطوط پیشانی را موازی با ابروها بکشید،از ریش و سبیل(فرم محلی)استفاده نمایید.چنانچه از ریش وسبیل استفاده نشود.خطوط ماضغه را بکشید.دور لب ها را با مداد قهوه ای مشخص کرده،گوشه های لب را به طرف بالا بکشید.با رنگ نارنجی کمرنگ یا قهوه ای کم رنگ متمایل به قرمز رنگ آمیزی کنید.می توانید یک خال یا زگیل برجسته بر ناحیه ای از چهره بگذارید.زیر استخوان های گونه،کمی رنگ گونه ی خشک زده،به اطراف پخش کنید.حجم های چهره،بالای ابروها،بینی و پره های آن و روی گونه ها را،با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن نمایید.روشنی را با سایه و رنگ زمینه،آمیخته کنید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.گوش ها،گردن و دست ها را هم رنگ چهره کنید.

شخصیت شاد و مسخره

چهره خنده

رنگ زمینه را از گروه رنگ قرمز درخشان یا مات انتخاب کنید.با اسفنج نمناک آن را به تمام چهره،گوش ها و گردن بازیگر بزنید.
با مداد یا رنگ قهوه ای متمایل به قرمز از گروه رنگ زمینه،خطوط لب را شکل نیم دایره رسم کرده،به طرف بالا سایه بزنید.اطراف نوک بینی،دایره ای را رسم کنید.به داخل دایره سایه بزنید.ابروها را با فُن رنگ زمینه ی چرب،محو کنید.روی آن کمی پودر بی رنگ بزنید.
بخش های یک،دو،سه و چهار چشم را با رنگ صورتی کمرنگ،رنگ آمیزی کنید.ابروها را با فاصله ی زیاد از چشم ها به شکل هلال،کمی افتاده با مداد قهوه ای کار کنید.چشم ها را به شکل خندان درآورید.لب بالایی را محو کرده،گوشه های شکاف لب را با مداد قهوه ای متمایل به قرمز به طرف بالا رسم کنید،لب را رنگ قرمز روشن بسیار کمرنگ بزنید.می توانید برای این شخصیت از سر نیمه طاس(پیشانی تا وسط سر)با موهای ژولیده به رنگ آجری،حنایی استفاده کنید.در پایان،پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.دست های بازیگر همرنگ چهره شود.

 

چهره ی اروپایی

رنگ زمینه ی چهره را از رنگ های روشن گروه رنگ های قرمز نارنجی درخشان یا مات و نیز قرمز درخشان یا مات انتخاب کنید.رنگ زمینه را با اسفنج نمناک به چهره،گوش ها و گردن بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای روشن از گروه رنگ انتخاب شده،دو خط کوتاه،زیر استخوان های گونه بکشید،به طرف فک،سایه بزنید.

حتما بخوانید  انواع برس از لحاظ کارکرد

چهره اروپایی

دو خط در اطراف بینی تا پره ها بکشید.به اطراف محو کنید.چنان که بینی بازیگر کشیده باشد،زیر نوک بین را نیز سایه بزنید،تا کوتاه جلوه کند،خطی نزدیک پلک پایین چشم،مابین پلک و خطوط مدور از گوشه ی داخلی چشم به طرف گوشه ی خارجی چشم،رسم نموده به طرف موها محو کنید،خطوط لب را کوتاه بکشید،سایه بزنید،خط چانه را نیز کوتاه رسم کنید.

چنانچه ابروهای بازیگر پرپشت باشد،موهای زیر آن را محو کنید.با مداد قهوه ای،سر ابروها را گِرد با کمی قوس و تقریبا کوتاه رسم کنید،سپس برخی از موها را با رنگ زرد کم رنگ،رنگ آمیزی کنید چنانچه ابروهای بازیگر خیلی سیاه باشد.

کافی است با برسی کوچک،کمی فُن قهوه ای خیلی روشن،به موها بزنید و سپس با رنگ زرد کم رنگ،رنگ آمیزی کنید.بخش یک و زیر پلک پایین چشم را رنگ آبی،رنگ بزنید.این رنگ سبب خواهد شد چشم های بازیگر از دور آبی جلوه نماید(رنگ سبز کم رنگ نیز همین عمل را انجام می دهد)خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک قهوه ای،بکشید.دور لب را با مداد قهوه ای روشن مشخص کنید و گوشه های آن را کمی به طرف  بالا رسم کنید.رنگ لب صورتی کدر،برای لب ها به کار ببرید.

مو

می توانید برای این شخصیت از سبیل قهوه ای با گوشه ای کمی سر بالا استفاده کنید.روی برخی از موها سبیل را رنگ زرد کم رنگ بزنید و حجم های چهره ی بازیگر،برآمدگی ابروها،روی بینی تا نزدیکی پره ها،پره های بینی،روی گونه و روی چانه را با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.

روشنی را با رنگ زمینه و سایه ها درآمیزید.پس از روشن نمودن روی بینی تا نزدیک پره ها نقطه ای قرمز کم رنگ در انتهای روشنی بگذارید.این کار سبب خواهد شد،تا از دور بینی بازیگر تا حدودی کوتاه شود.کمی پودر بی رنگ،به تمام چهره بزنید.موهای بازیگر را شانه بزنید،با فُن قهوه ای روشن،کمی روشن کنید،و بعضی از موها را رنگ زرد کم رنگ بزنید،رنگ موها با ابروها وسبیل هماهنگی داشته باشد.دست های بازیگر همرنگ چهره شود.

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.