دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

قانون و چرخه رنگ

قانون و چرخه رنگ

قانون رنگ ها

قانون رنگ ها در دایره ی رنگ، ترکیب نمودن رنگ ها و خنثی کردن رنگ ها را به ما می آموزد. در دایره ی رنگ 12 رنگ اولیه، ثانویه و ثالثیه قرار دارد که از ترکیب رنگ های اولیه رنگ های ثانویه و ثالثیه حاصل می گردد.

قانون رنگ ها دو فرمول دارد.

قانون رنگ ها

فرمول اول

از ترکیب دو رنگ اصلی یک رنگ فرعی بوجود می آید.

فرمول دوم 

رنگ اصلی رنگ فرعی مقابل خود را خنثی می کند.

به رنگ های اولیه که شامل 3 رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی می باشند رنگ های اولیه، خالص با درجه ی یک می گویند و از ترکیب هیچ رنگی به دست نمی آیند.

رنگ های ثانویه یا درجه دوم، از ترکیب دو رنگ اولیه حاصل می شود. این رنگ ها در دایره ی رنگ قرار گرفته و شامل سبز، بنفش و نارنجی می باشند.

رنگ درجه ی سه یا ثالثیه

در دایره ی رنگ مابین هر رنگ ثانویه یا ترکیبی، رنگ اولیه رنگی قرار دارد که ترکیب آن ها با رنگ های اولیه می باشد. به رنگ های مقابل و روبروی هم در دایره ی رنگ ها، مکمل می گویند. در صورت ترکیب نمودن رنگ های مکمل با هم یکدیگر را خنثی کرده اما زمانی که در کنار هم قرار می گیرند. باعث درخشان شدن رنگ و شدت رنگ می شوند. در دایره ی رنگ، رنگ های سیاه و سفید وجود ندارد و بی رنگ و خنثی می باشند.

رنگ درجه ی سه یا ثالثیه

رنگ های اصلی یا ثانویه

قرمز، آبی، زرد

رنگ های ثانویه

اولیه+ اولیه = ثانویه

آبی + قرمز- بنفش

زرد+آبی = سبز

زرد + قرمز= نارنجی

رنگ های خنثی یا مکمل

زرد و بنفش

قرمز و سبز

آبی و نارنجی

رنگ های ثالثیه

اولیه + ثانویه = ثالثیه یا مجاور

زرد+ نارنجی = زرد نارنجی

قرمز + نارنجی =قرمز نارنجی

قرمز+ بنفش = قرمز بنفش

آبی + بنفش = آبی بنفش

زرد + سبز = زرد سبز

به دایره ی رنگ، طیف رنگ یا ستاره ی استوالد گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *