مقالات آرایشگری مردانه

متعادل سازی بینی (چهره شناسی)

متعادل سازی بینی (چهره شناسی)

بینی ایده آل

طول بینی ایده آل برابر گوش و عرض آن برابر یک چشم است. روی بینی را فون زمینه زده و نیازی به متعادل سازی ندارد.

طول بینی

جهت کوتاه نشان دادن طول بینی، از گوشه چشم تیرگی را شروع کرده و آن را به سمت بیرون محو نمایید. روی سطح بینی را به شکل پهن تری روشنی داده و فاصله ی بین دو ابرو را نیز زیاد کنید. تیرگی را از زیر ابرو ها برای بلند و کشیده نشان دادن طول بینی بکشید و آن را به سمت بینی محو نمایید.

عرض بینی

بعد از زدن فون تیره پشت پره بینی آن را به سمت داخل بینی محو کنید. زیر پره بینی را فون روشن بزنید.

زیر یا ارتفاع بینی

به دلیل استثنا بودن گریم بینی، زیر بینی را برای کوتاه و سر بالا نشان دادن روشنی داده و از فون تیره برای بلند و افتاده نشان دادن آن استفاده کنید.

بینی ایده آل

رتوش بینی کوتاه

بینی کوتاه معمولا در چهره ای است که قسمت شماره 2 آن کم تر از قسمت 1 و 3 باشد، یعنی ناحیه ی وسط کم تر دیده می شود. در این صورت، از سر ابرو 2 خط موازی با فون تیره  تا نوک بینی کشیده و به سمت بیرون محو نمایید. بین دو خط موازی را روشنایی داده و این روشنی  را تا سر ابرو ادامه دهید.

رتوش بینی خیلی باریک

برای تعادل بخشیدن به بینی خیلی باریک، با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه تمام سطح بینی را روشنی زده و در فون زمینه محو کنید.

رتوش بینی بلند

بینی بلند معمولا در چهره ای است که قسمت 2 چهره به 1 و 3 بیش تر است دیده می شود. از گوشه داخلی چشم به طرف سر بینی 2 خط موازی با فون 2 درجه تیره تر از فون زمینه بکشید و به سمت بیرون محو نمایید. بین دو خط تیره را روشنایی زده و محو نمایید.

حتما بخوانید  اصلاح موی بلند فقط با تیغ

رتوش بینی کشیده (دراز)

متعادل سازی بینی دراز (کشیده) در دو طرف تیغه بینی، 2 خط موازی تیره از گوشه ی داخلی چشم بکشید و تیرگی ها را به سمت تیغه ی بینی محو کرده، از فون روشن در دو طرف بینی استفاده کنید. سپس نوک بینی و پره ها را تیرگی زده و از فون روشن زیر بینی نیز استفاده کنید.

رتوش بینی کوتاه

روتوش بینی پهن

برای رتوش بینی پهن در دو طرف تیغه ی بینی دو خط موازی تیره کشیده و تیرگی را به طرف کناره های بینی محو نمایید. در قسمت وسط، روی تیغه بینی فون روشن زده و محو کنید.

رتوش بینی افتاده

با فون 2 درجه تیره تر، قسمت افتادگی نوک بینی را تیرگی بدهید و از فون روشن برای زبر بینی استفاده کرده و محو کنید.

رتوش بینی های صاف

فون 2 درجه تیره تر از زمینه را قسمت جلوی بینی زده و روی سطح بینی را فون تیره بزنید.

رتوش بینی مستقیم

از فون 2 درجه تیره تر از زمینه روی برآمدگی بینی بزنید تا بینی مستقیم متعادل سازی شود.

رتوش بینی نوک تیز

قسمت نوک بینی را فون تیره زده و به اطراف محو نمایید.

روتوش بینی نوک تیز

رتوش بینی قسمت بالا باریک و قسمت پایین پهن (ترمپتی)

با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه قسمت بالای بینی که نازک است و روشن داده و محو کنید.

با فون 2 درجه تیره تر از فون زمینه قسمت پایین بینی و پره ها را که پهن و عرض آن زیاد است، تیرگی دهید.

روتوش بینی قوز دار

متعادل سازی بینی قوز دار با فون2 درجه روشن تر از زمینه بالا و پایین قوز را روشنی زده و نوک بینی را اگر کشیدگی داشت، تیرگی می دهیم.

روتوش بینی منحرف و کج

برای تعادل بخشیدن به بینی منحرف و کج، بعد از زدن فون زمینه برجستگی غیر طبیعی را فون تیره زده و فرورفتگی غیر طبیعی را روشنایی می دهیم تا بینی به تعادل رسیده و در فون زمینه محو شود. برای متعادل کردن بینی کج و انحراف دار هر قسمت را به صورت مجزا در نظر می گیریم.

حتما بخوانید  اهمیت ظاهر آرایشگر در آرایشگاه

پره بینی بزرگ

برای کوچک کردن پره ی بزرگ بینی، بعد از زدن فون زمینه با فون 2 درجه روشن تر از زمینه، پشت پره ها را روشن کنید.

پره بینی کوچک

برای بزرگ و واضح نمودن پره بینی پس از زدن فون زمینه تیرگی را پشت پره بینی بکشید و آن را به بیرون محو کنید سپس روشنی را تماما روی پره بینی بکشد. یا این که بالای پره بینی شبیه به مد تیرگی را کشیده و محو کنید.

پره بینی بزرگ

چند نکته

اگر دو طرف سر بینی 2 استخوان برجسته داشت به شکل هلال یا u تیرگی داده و به حالت ضربه ای محو کنید. برای باریک نشان دادن سر بینی، نوک را به حالت 7 تیرگی داده و محو نمایید سپس داخل آن را روشنی بدهید.

اگر سر بینی باریک از بالای بینی باشد، می توان سر بینی را به حالت 8 تیرگی داده و این باریکی را از بین ببرید. سپس داخل آن را روشنایی بزنید.

برای بزرگ کردن، سوراخ بینی از فون تیره  که ترکیب با خاکستری باشد، می توان استفاده نمود.
جهت کوچک نشان دادن، سوراخ بینی می توان از فون روشن استفاده نمود.

برای پره گذاری بینی، دو طرف بینی به طرف پشت و بالای بینی را یک نیم دایره کوچک با فون تیره گذاشته و روی دایره را  به سمت بالا تیرگی داده و محو نمایید. سپس روی پره بینی را مقداری روشنایی بدهید.

مطالب مرتبط

برای کسب تجربه بیشتر در زمینه متعادل سازی چهره می توانید مقاله ی متعادل سازی چانه (چهره شناسی) استاد بیک را مطالعه کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.