مقالات آرایشگری مردانه

متعادل سازی چانه (چهره شناسی)

متعادل سازی چانه (چهره شناسی)

چانه معمولی

افرادی که دارای چانه ی معمولی می باشند، قسمت سوم چهره با دو قسمت دیگر آن برابر است و می توان گفت شخص، دارای چانه ی معمولی و ایده آل است. این فرم چانه نیازی به متعادل سازی نداشته و از فون زمینه برای کل قسمت چانه به صورت یک نواخت استفاده می شود.

روتوش چانه بلند

اگر قسمت سوم چهره شخص بزرگ تر از دو قسمت دیگر چهره اش باشد، شخص دارای چانه ی بلند و کشیده می باشد. برای این اشخاص از فون 2 الی 3 درجه تیره تر از فون زمینه استفاده نمایید و تیرگی را به حالت گرد روی چانه ایجاد کنید. همان طور که قبلا توضیح دادیم، کنار تیرگی همیشه از روشنی استفاده کرده و محو نمایید.

رتوش چانه کوتاه: (تورفته)

اگر قسمت دوم چهره شخص کوچک تر از دو قسمت دیگر چهره اش باشد، شخص دارای چانه کوتاه است. حال برای متعادل سازی آن باید برای چانه از فون 3 درجه روشن تر استفاده کنید و آن را در فون زمینه محو نمایید. در صورت بیش از اندازه کوتاه بودن چانه، از ناحیه لب پایینی روشنی دهید و آن را به سمت پایین محو کنید.

رتوش چانه کوتاه

رتوش چانه تیز

متعادل سازی چانه تیز همانند چانه بلند انجام می شود. در ناحیه ی تیزی چانه (سه گوش) تیرگی را به فرم گرد ایجاد کرده و برای دو طرف چانه از روشنی استفاده کرده و محو نمایید.

رتوش چانه عقب رفته

متعادل سازی این چانه ها با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه انجام می شود. اگر قسمت هایی از چانه دارای برجستگی غیر عادی بود، برای متعادل کردن آن روی برجستگی از فون تیره استفاده نمایید.

حتما بخوانید  طراحی چهره امین حیایی

روتوش چانه ی جلو آمده

در ابتدا از فون زمینه برای کل چانه استفاده کنید. سپس فون 2 درجه تیره تر را روی قسمت های برآمده زده و به سمت گردن محو نمایید.

چانه صاف

در این چانه قسمت زیر لب از سایه ی تیره و در قسمت روی چانه، از سایه ی روشن استفاده کنید.

مطالب مرتبط

برای کسب تجربه بیشتر در زمینه متعادل سازی چهره می توانید مقاله ی متعادل سازی بینی (چهره شناسی) استاد بیک را مطالعه کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.