0
empty-cart سبد خرید شما خالی می باشد
مبلغ کل : 0 تومان - ثبت سفارش

نحوه ارتباط گیری با کودکان بالای یکسال تا 5/ 2 سال

نحوه ارتباط گیری با کودکان بالای یکسال تا 5/ 2 سال

هنگام رفتن به سویش برای اصاح با لبخند با او مواجه شده و نامش را به صورت
کودکانه صدا بزنید و اگر اسمش را نمیدانید جهت برقراری ارتباط یک اسم یا صفت
با لحن کودکانه در حد فهم کودک بالای یکسال تا 5/ 2 سال بگویید.معمولا کودکان
بالای یک سال بیشتر با واژگان مانند:نی نی ،تو تو ، ته ته،دادا،که که ، مه مه و
.... آشنایند و کودکان هر چه به 5/ 2 سال نزدیک تر میشوند واژگان بیبشتری را
بلدند ) قابل توجه وقتی با کودک ارتباط مقدماتی را انجام دهید حتما واژگان نی
نی توتو و.... بگویید و از محیط پیرامون هم استفاده کنید مثلا)سام . چه پسر/دختر نازی،یااینکه امیر محمد توتو رو دیدی “ بابا توتو کو؟ “نیست؟” نی نی کو ؟
“که که بیار مامانی برای امیر محمد ، اسم پسر/ دختر نازمون چیه ؟(اینجا خانواده
کودک با شما همکاری می کند. وقتی نام کودک رو به شما گفتند رابطه را صمیمی
تر کنید مثا اینکه طاهای خودمونه، دوست عمویه، نی نی ناز، طا های ناز، طاها
نی نی کو؟ نی نی بیا، ببی کو؟ بع بع ، و مدام کلمات کودکانه را با جذابیت بالا
بگویید. مثا توتو بیا که که بخور، آفرین تو تو آمد کو تو تو؟ حتی چیزهایی که
وجود ندارد را بگویید کودکان زود باورند و آن ها را در دنیای خود تجسم می کنند
بنابراین فکر آنها با شما همراه می شود و ترس آنها فرو می پاشد.
هم چنین می توانید از اجسام محیط پیرامون برای برقرای ارتباط صمیمی تربا
کودک استفاده کنید تا بعضی اجسام را که شما گفتید با چشم ببیند و چیز هایی را
که ندیده است مانند توتو را باور کند آرامش کودک بیشتر شود. و احساس امنیت
و راحتی کند،سپس به ارامی موهایش را شانه بزنید ولی اگر مقاومت کرد میتوانید
اول موهای همراه مثا پدرش را شانه بزنید و در همین حین نیز با زبان کودکانه
با او صحبت کنید مثا: موهای بابا را شونه کنیم بابا ناز بشه، بعد شانه را به سر
پدر بزنیم بعد بگوییم ناز ناز بابایی ناز شده چه خوشگل شده حالا موهای طاها رو
ناز کنیم و سپس یه کمی از موهای کودک را شانه کنید تا بببیند درد ندارد سپس
برای آرامش بیشتر و فرو ریختن ترس او دوباره موهای پدر کودک را شانه کنید و
مدام به صورت کودکانه صحبت کنید تا زمانی که کودک واکنش مثبت نشان دهد.
مهمترین نکته برای کنترل کودک یکسال به بالا این است که شما با اولین
اقدامات خود ترسش را خنثی نمایید، باید توجه داشته باشید که هرچه سن کودکانبیشترباشدوبه 5/ 2سال نزدیکترباشد میزان آگاهی آنها نیز افزایش یافته و برقراری
ارتباط با انها نیز سخت تر و حساستر میشود، شما باید مراقب حالات کودک باشید
و به طور مثال اگر احساس کردید کودک بغض کرده ،باید قبل از ترکیدن بغض
کودک دست از کار کشیده و فوراً از محیط برای پرت کردن حواسش استفاده کنید.
کودکان در این سنین به راحتی با تن صدا جذب می شوند پس می توانید از
صدای آهسته و بلند، صدای زیر و بم، تند گویی و کشیده گویی کلمات و جمات ،
صدای شخص مهربان یا عصبانی، صدای حیوانات و .... استفاده کنید.
هنگامی که شما این تکنیک ها را بکار می برید باید حواستان باشد که کودک به
کدام تکنیک شما واکنش مثبتی نشان می دهد سپس از همان تکنیک برای کنترل
کودک بهره ببرید و در حین اصاح از موضوع مورد علاقه کودک استفاده کنید تا
ذهن کودک دیگر درگیر موضوع اصاح نباشد)شی خاص. خوراکی خاص. صدای
خاص . شخص خاص و .....(
از خانواده همیاری بخواهید،سوال کنید کودک آنها چه چیزهایی رابیشتر دوست دارد
یا با چه چیزهایی ارتباط بهتری برقرار می کند؟ به طور مثال : باب اسفنجی را یا
شاید یک خوراکی یا شاید یکی از اقوام و شاید یک اسباب بازی و... وقتی هر چیزی
که کودک بیشتر علاقه دارد را پیدا کردید آن را به محیط ارتباط دهید تا باعث
ارتباطی صمیمی تر و مهربان تر با کودک شده و احساس آرامش به همراه آوردمثا
اگرازخمیر بازی خوشش میایدبگوییدخمیربازی میخوای؟خمیربازی سبز داریم.زردهم
داریم.همه رنگ هارو داریم همه رومیخوای بدم بهت ببری خونه بازی کنی ولی به
کسی ندی باشه؟و یک شی به آنها نشان دهیدوبگویید داخل این پرازخمیر بازیه وشی جذاب باشد.
کودکان 1تا 5/ 2 سال را میتوانیم با گفتن بیا بوس بده ارام نماییم چون برخی
کودکان با بوسیدن راحت صمیمی می شوند البته بعضی از کودکان با بوسیدن رابطه
برقرار میکنند وصمیمی میشوند امابعضی از کودکان نسبت به افراد غریبه حس
ناخوشایند وترسی دارند.آرایشگرازواکنش های کودک بایدتشخیص دهد.گاهی کودک
فقط با یکی از اعضای خانواده اش آمده است در این حالت برای آرام کردنش
میتوانیم کودک را با وعده دادن در مورد آمدن والد یا شخص دیگری آرام نماییم مثلا
مامان اومد . الان مامان ماشین رو پارک میکنه و میاد. داره میاد من صداشو شنیدم
تو هم می شنوی؟ و ...
به دلیل احساس غریبگی که کودک با آرایشگر و ترس از اصاح دارد، بهتر است از
ابتدا تا انتهای کار مدام در لابه لای صحبت هایتان به رفتن خودتان اشاره کنید،زیرا
کودک شما را به عنوان شخص غریبه یک خطراحساس می کند و می ترسد.و شما
با گفتن ببین عمو داره میره یه بوس بده عمو بای بای کن بای بای من که
رفتم خدافظ بای بای و... وبا گفتن این جمله ها مدام ارتباط را قطع و وصل کنید
تا حواس کودک پرت شده و ترس او فرو ریزد.
روش های اصلاح کودکان 1تا 5/ 2 سال:
الف ( حالت نشستن:
۱ .۱ نشستن به تنهایی روی صندلی
۲ .۲ نشستن در آغوش یکی از والدین
ب ( ایستاده در آغوش یکی از والدینچگونه متوجه شویم کودک برای اصلاح همکاری می کند یا خیر؟
۱ .۱ از پدر و مادرش در مورد دفعات قبلی اصاح می پرسیم ؟ آیا خاطره بدی
از اصاح های قبل دارد یا خیر؟
۲ .۲ به چهره و وضعیت خود کودک توجه میکنیم
۳ .۳ سنش را سوال کنید.
ج( ایستاده در آغوش یکی از والدین:
والدین باید پیشبند آستین دار بپوشند تا هم مو روی انها نریزد و هم دستشان برای
نگه داشتن کودک ازاد باشد. باید ببینیم کودک در بغل چه کسی آرام تر است و
احساس امنیت بیشتری می کند. وقتی کودک در آغوش والدین قرار گرفت حالا به
سرعت پیشبند کودک را ببندید ولی اگر کودک مقاومت کرد نیازی به پیشبند نیست
ولی در عوض آرایشگاه باید به دستگاه پمپ باد مجهز باشد تا در انتها موهای ریخته
شده را بادبگیریم تاتمیزشوند.نحوه جای گیری کودک در آغوش والدین: مطابق تصویر کودک را از پهلو ) L
شکل( در بغل نگهدارید.
اول موهای پدر یا یک عروسک را شانه بزنید تا ترس کودک بریزد سپس به طور
همزمان موهای پدر و کودک را شانه بزنید. حالا قیچی را برداشته و سر کودک را از
پشت شروع به اصاح کنید تا کودک اصاح شدنش را نبیند و شخص دیگری مثا
مادر میتواند در روبه روی کودک قرار گرفته و با او بازی کند.
توجه داشته باشید که قبل از اینکه سوال های مورد نظرتان را درباره ی اندازه ی
کوتاهی مو یا مدل موردنظرشان را بپرسید از والدین بخواهید پاسخ شما را بدون
استفاده ازهمراهی دست ها و فقط به صورت کلامی بدهند.
- دقت کنید که کودک با قیچی کنار می آید یا نه؟ ،بهتر است تا حد امکان
ازماشین استفاده نکنید چون سر و صدای ماشین باعث ترس کودک در همان آغاز
شروع اصاح می شود.- هیچوقت از آب پاش به طور مستقیم روی سر کودک استفاده نکنید بلکه شانه را
خیس کرده و آن را روی موبکشید .
نکته:هنگام خیس کردن شانه سمتی که شانه
میخواهدبه مو برخورد کند راخیس کنید.
مانند تصویر زیر) 3(
- مراقب باشید که شانه به پوست سر برخورد نکند
بلکه فقط داخل مو حرکت کند تا کودک اذیت
نشود.
- اصاح سرپایی مخصوص ارایشگرانی است که مخملی و سریع اصاح میکنند نه
لای انگشتی.
- وقتی کار را آغاز کردید هنگامی که کودک بر میگردد که شما را نگاه کند قیچی
و ابزار را پشت سر خود مخفی کنید و به کودک به طور مثال بگویید دکی عمو و
روابط را گرمترکنید و ترس او را خنثی کنید و بگویید مثا: تموم شد،عمو ناز بکنه
موهای پسرمون /دخترمون عمو رفت بای بای- وقتی به بغل سر رسیدید کودک شانه و قیچی را دیده و متوجه اصاح می
شود،مراقب باشید که شانه به گوش کودک برخورد نکند زیرا کودک میترسد.
اگر کودک جبهه گرفت ومیخواست گریه کندشما سریع ازاصاح دست بکشیدوجو
راعوض کنیدوبه تن صدای خودتان ولوم بدهیدوبا صدازدن محیط و والدین یاهمکار
مثلا)احمد توتو کو؟نی نی دیت رو بیار؟واسه نی نی کع کع بیارین سریییع؟ آرایشگر
باید هیجان خودش را بیشترکند و جوری رفتار کند که اصاح تمام شده است) هه
عمو دیدی اصاح شد، بوس بده تا بریم و بابا بیا پیشبند رو باز کن تموم شد و ...( .
سپس سراغ سمت دیگر سر بروید وبه والدین بگویید مانند عکس کودک رادردست
دیگر خودبگیرندوهنگام جابجاکردن کودک از دست راست به دست چپ شمای
آرایشگر کمی فاصله بگیریدتاکودک فکرکندکارتمام شده است.ولی سریع سراغ اصاح
نروید و زمانی را برای صحبت با کودک
در نظر بگیریدکودک را دوباره
بابرقراری ارتباط صمیمی
دوباره آماده کنیدوازپشت
سر شروع کنیدو سپس
سمت دیگر را از عقب به
جلو اصاح کنید وهمچنان
از حمایت والدین کمک
بگیرید.وقتی اطراف سر تمام
شدسراغ بالای سربروید.بعد به سراغ خط گیری بروید ) اگه نکته ای مانند روشن کردن سشوار و ... بود
گفته شود( در نهایت بالای سر را کوتاه می کنیم: که میتوانیم هم از بغل ها بالای
سر را کوتاه کنیم هم از جلوی سر . البته ترجیح اصاح از بغل است ولی اگر مجبور
شدیم از جلو، بالای سر را اصاح کنیم باید والدین کودک را در حالتی در آغوش
بگیرند که پشت کودک روی سینه شان باشد و آرایشگر بتواند روبه روی کودک قرار
گیرد.وهنگام اصاح بالای سر میتوانید یک شی روی زمین نشان دهید تا کودک
سرخودرا پایین بگیرد وموی کمتری روی صورت کودک بریزد.
چون در این حالت موها روی صورت کودک می ریزند باید:
۱ .۱ به طور مرتب موها را از روی صورت بردارید.
۲ .۲ موها خیلی خشک نباشند چون به حالت پودر روی صورت می ریزندو کودک
اذیت میشود.
۳ .۳ با تشخیص شما میتوانید بالای سر را در اخرین مرحله اصلاح کنیدو یا با تشخیص شما خط گیری را در آخرین مرحله انجام دهید زیرا% 80
کودکان از صدای ماشین در هنگام خط گیری میترسند.
راهکار هایی برای مقاومت کودک در برابر ماشین موزر:
•استفاده از باد سشوار: سشوار را در فاصله 60 سانتیمتری کودک روشن
میکنیم تا صدای ماشین موزر را نشنود توجه داشته باشید که فاصلهنزدیکتر باعت اذیت شدن کودک و فاصله دورتر هم باعث شندیده شدن
صدای ماشین می شود.
• ابتدا ماشین را روشن کرده روی صورت پدرش میکشیم سپس ماشین
خاموش را روی صورت کودک می گذاریم و بعد از آماده شدن کودک شروع
به خط گیری می کنیم.مثا :این چیه ماشین ونگاه اول ریش بابا رو بزنیم
حالا باز صورت نی نی.ماشین هنگام این ترفند روی صورت پدر روشن
وروی صورت کودک خاموش باشد تاترس کودک از ماشین وصدای آن
بریزدوسپس همین ترفند راباماشین روشن انجام دهید.
کودکان سرپایی را باید بیشتر با شانه و قیچی و کودکی که می ایستد را با ماشین
اصاح کرد تا سرعت کار بالا برود.
الف( کودکی که به تنهایی روی صندلی می نشیند:
اصاح این کودکان راحتتر است
فقط توجه داشته باشید که این
کودکان به راحتی حواسشان
توسط سر و صداهای محیطی
پرت می شود و ممکن است به
طور ناگهانی سرشان را به سمت
منبع صدا بچرخانند پس در استفاده از قیچی و ماشین باید محتاط باشید.
باید توجه کودک را به روبه رو جلب نمایید از طریق قراردادن اسباب بازی درجلویش ، ضربه به فرمان ماشین بازی مخصوص اصاح ، نگاه به خودش درآینه و....
. وقتی خط پشت گردن را می گیریم شاید کودک به پایین نگاه نکند در این صورت
میتوانید برای جلب توجهش به سمت پایین از بازی استفاده کنید) عه مورچه رو
نگاه کن رفت زیر پات قایم شد و ...(
برای این کودکان به دو صورت پیشبند را می بندیم :
۱ .۱ از جلو
۲ .۲ از عقب
بستن پیشبند از عقب باعث میشود دست های کودک از جلو آزاد باشد و بتواند با
اشیای جلویش مانند فرمان ماشین بازی کند.مانند تصاویر) 4(
تذکر:
۱ .۱ ماشین موزر را زیاد روی پوست فشار ندهید
۲ .۲ با آب پاش مستقیم آب نپاشیم
۳ .۳ پیشبند را خیلی محکم نبندید.
الف- 2 ( کودکی که در آغوش والدین می نشیند.
والدین پیشبند آستین دار را می
پوشند و روی صندلی که آزاد باشد
می نشینند تا آرایشگر بتواند
راحت دور سر کودک بچرخد و
کودک از نیم رخ روی پای والد
25 www.ostadbeyk.com OSTAD BEYK
می نشیند سپس از پشت سر شروع به اصاح می کنیم ) نکاتش مانند حالت
ایستاده در بغل است(.
هر چه ماشین کم صدا تر باشد بهتر است با ماشین دور سر را زده ولی زیاد به
پوست فشار نمی دهیم و بالای سر را میزنیم. میتوانید یک سمت را ماشین کرده و
خط بگیرید و سپس به سراغ سمت دیگر بروید یا یک سمت را کوتا کنیم و کودک
را بچرخانیم و سمت دیگر را بزنیم و سپس در انتها خط بگیریم .)این روش برای
آرایشگران لا انگشتی از ایستاده راحت تر است و استفاده می شود(
مواجهه با گریه کودک:
باید از شانه و قیچی استفاده کنید. اگر مو بلند بود و مجبور بودید از ماشین استفاده
کنید پدر باید با پاهایش پاهای
کودک را قفل کند و با یک
دستش مچ دست های کودک را
قفل کند و با دست دیگر در ثابت
نگهداشتن سر به آرایشگر کمک
کند.)تصویر 5(
سشوار کودکان 1- 5/ 2 سال:
ابتدا که سشوار را روشن می کنید آهسته به محیط اطراف ببرید و موهای کوتاه شده
را باد بگیرید تا کودک ترسش نسبت به سشوار کمتر شود، نباید سریع سر را خیسکرده و سشوار بزنید از بازی های مختلف استفاده کنید تا کودک آماده شود سپس
شروع به سشوار زدن کنید.
اول سشوار را روی دور کند قرار دهید و و بازی بازی موهای کودک را سشوار بزنید
آنگاه در صورت نیاز روی دور تند سشوار بزارید و کاررا سریع تر تمام کنید.
نحوه خط گیری پشت گردن:
پشت گردن ازحساسیت بالایی برخوردار است خیلی ازکودکان در مقابل خط گیری
جبهه میگیرند بعضی ها زیاد بعضی ها کم بعضی ها به راحتی می ایستند اما
نکاتی در خط گیری بسیار مهم است:
-1 اینکه ماشین را زیاد روی پوست فشار ندهیم به دلیل باعث اذیت وآزار پوست
کودک میشود.
-2 سرعت کار پایین می اید.
-3 شاید باعث گاز گرفتگی پوست شود باتوجه به دلیل نازک بودن پوست کودک.
اما نکته ای که درهنگام خط گیری بسیار مهم است وبه ارایشگر کمک زیادی میکند
که بدون خطرواسترس و سریع ودقیق خط گیری را انجام دهد باید مانند تصاویر ازانگشت شصت خود برای کنترل کردن سراستفاده کند.
اینکار باعث میشود انگشت شصت مانند یک اهرم عمل کند حتی اگر کودک سر
خود را بازی دهد یا هنگام خط گیری بالا بیاورد به دلیل بودن انگشت شصت در
پشت سر کودک باعث میشود سر کودک بالا نیاید زیرا انگشت شصت مانند اهرم
نگه دارنده عمل میکند تا اریشگر بتواند کار خود را به نحو احسن به پایان برساند.
کودکان 5/ 2 تا 5/ 3 سال:
اگر در آرایشگاهی بیایند که مخصوص کودکان
است به دلیل وجود اسباب بازی ها و محیط
جذاب واکنش مثبتی از خود نشان می دهند.
بچه ها در این سن کمتر گریه می کنند مگر
اینکه ترسی از گذشته داشته باشند یا لجباز
باشند یا چون با آرایشگر آشنا نیستند .ولی
آرایشگر می تواند با ارتباط صحیح موهاش را
اصاح کند مثا اسمش را بپرسید – از شخصی
مثا شاگرد مغازه بخواهید مثا بستنی بیاورد
و .... تا بفهمید به چه چیزی واکنش مناسبی
نشان می دهد . از بوسیدن استفاده کنید
)ازداشتن تنقات مانندشکلات وپاستیل و...
درداخل جیب وبرای برقراری ارتباط صمیمی بهکودک بدهید(. بعد از اینکه کودک روی صندلی نشست و با او ارتباط برقرار کردیم
حالا سراغ همان وعده قبلی می رویم چون کودکان وعده ها را باور می کنند )
محمد مگه نگفتم بستنی رو بیار( . از پشت سر شروع می کنیم و موهای کوتاه شده
را به او نشان می دهیم تا ببیند که اصاح کردن ترسی ندارد . در آرایشگاهی که
صندلی اصاح کودکان را ندارد هم می توانید از این روش ها استفاده کنید.
کودک لجباز: در مورد چیزهای عجیب و غریب با کودک صحبت کنید مثا خرگوش
بزرگ صورتی داریم اونو دیدی.بگم بیاد اونو ببری ؟خونه واسه خودت و .... می
توانید با آنها با اقتدار و بلند صحبت کنید ولی برای اینکه به والدین برنخورد
می توانید در مورد شخص دیگری صحبت کنید و تمام مشکلات را به محیط ربط
دهید مثا )محمد چرا گریه میکنی ،ببین این چه پسر خوبیه؟ میخوای عصبانی
بشم؟ ...... یادتان باشند اسامی که می گویید بیگانه باشند و کودک زیر اصاح
خودتان وهمکارانتان نباشند مثا محمد، احمد و ... بچه معمولا در این سنین روی
صندلی می نشیند در غیر این صورت باید بیشتر تاش کنید و هنگامی که نشست
با او گرم بگیرید )سام چی خوردی بزرگ شدی؟. حتما صبحونه خوردی، آفرین
صبحونه خوردی که بزرگ شدی .....(وبه طور حتم خود کودک باشما ارتباط برقرار
میکندوشما ارتباط را صمیمانه ترکنید تا در حین اصاح خسته نشود.
حسودی بین این بچه ها زیاد است پس مثا بگویید) شیرینی مال داداش نیست
فقط مال توئه و....( . مدام صحبت کنید ) بیا موهای عمو را خوشگل کنیم تا بریم
پارک یا عروسی و...( . اگر زبان و لهجه ی دیگری دارید)بلوچی، عربی و ...( سعی
کنید با همان زبان با او صحبت کنید.این کودکان را اگر جذب کنید مشتری دائم شما می شوند و می توانند والدین
را راضی کنند که فقط پیش شما بیایند و نیز مشتری فردای شما خواهند شد .
موقع آمدن هر بار با خوش رویی با آنها سام وموقع رفتن نیز با انها با لبخند
صمیمانه خداحافظی کنید به طور مثال:منتظرتم دوباره بیای جای عمو بای بای.
اگر وسایل سرگرمی کودک نداشتید از ابزار آرایشگاه استفاده کنید )اون آب پاش رو
ببین . موزر رو ببین و.....وهر ابزاری که برای اصاح استفاده میکنید را نشان دهید
وصحبت کنید.
اگر به کودکی وعده جایزه ی دادید و او پایان اصاح درخواست جایزه اش را کرد
بگویید:با بابایی برو از عمو محمد روبه رویی بگیرید، بگو عمو گفته جایزه منو بده،
خلاصه یک مغازه را به طور مثال نام ببرید و اسم آنرا به کودک بگویید پاسخ دهید
جایزه ات توی مغازه همسایه است و کارت مغازه رو به عنوان ژتون به او بدهید تا
پدرش از مغازه برای او جایزه بخرد.
آرایشگر باید موی کودک را در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت اصلاح کند .
حتما به علایم بی حوصلگی کودک توجه کنید) 1-خمیازه کشیدن. 2- وقتی والدینش
را فرا میخواند . 3- وقتی سرش را تکان می دهد . 4- وقتی می خواهد بلند شود
.....( اگر کودک شروع به تکان خوردن و گریه کردن کرد مجبورید به زور اصلاحش
کنید ، بنابراین سرعت و مهارت خود را بالا ببرید تا در کمترین زمان بهترین کوتاهی
را انجام دهید.وهیجان صحبت ها وارتباط وکار خود را بیشتر کنید.معمولا این کودکان برای اصاح همکاری می کنند ولی به هر حال سرعت مهم
است و آرایشگر نباید بگذارد که کودک خسته شود. باید با او در مورد هر آنچه
در محیط زندگی و اطرافش رخ می دهد صحبت کرد ) صبحانه چی خوردی؟ کجا
رفتی؟ کارتن یا شعر مورد علاقه؟ غذای مورد علاقه؟ معرفی خود و اطرافیان؟
بازیها ؟ دوستان و...(..این کودکان مشتری های بالقوه آینده شمایند و حتی اگر
کیفیت کارتان کم باشد باز هم والدین را وادار می کنند که پیش شما بیایند و نه
تنها خودشان مشتری دائم شما می شوند بلکه دوستان) چون در بین بچه ها هم
چشمی زیاد است( و والدینشان را به سمت شما می کشانند به شرطی که:
۱ .۱ در ابتدای کار ارتباط مناسبی با آنها برقرار کنید) موارد بالا...(
۲ .۲ از آنها تعریف کنید) چه بزر گ شدی، چه پهلوان شدی، چه خوشگل شدی،
باز هم بیای اینجا موهاتو کوتاه کنی، دوستات هم بیان، بابا هم بیاد و ...(
۳ .۳ به آنها مانند بزرگتر ها احترام بگذارید
توجه داشته باشید که هر چه سن بچه ها به سمت 7 سالگی نزدیک باشد صحبتهای شما را بهتر درک میکنند و هرچه به سمت 3 سالگی نزدیک باشند لجباز ترند
پس باید در برقراری ارتباط با آنها قوی باشید.
بعضی از این بچه ها خیلی بازیگوش اند و حتی عمدا برای جلب توجه شما خودشان
را تکان می دهند مخصوصا زمانی که با شما راحت شده اند باید با این کودکان با
اقتدار صحبت کنید) بشین و پسر خوبی باش وگرنه آقاهه دعوا می کنه و....(
علت لجبازی بچه ها:
۱ .۱ اصلاح در زمان نامناسب از لحاظ روحی و جسمی که شامل:
۲ .۲ قبل ساعت خواب کودک) کودک نیاز به خوابیدن دارد(
۳ .۳ بعد از خواب کودک)کودک خواب آلود است (.
۴ .۴ موقع گرسنه بودن کودک
۵ .۵ هنگام خستگی کودک
۶ .۶ هنگام ناراحتی روحی وقهر کردن با والدین
۷ .۷ بعد از دکتر رفتن و هنگام مریض بودن
۸ .۸ بی حال و کسل بودن کودک
۹ .۹ آمدن به آرایشگاه با دوستی فضول
۱۰ ۱۰ آوردن به آرایشگاه به زور
۱۱ ۱۱ قبل از رفتن به یک مکان تفریحی مثلا پارک
۱۲ ۱۲ دیدن جوی نامناسب درآرایشگاه مثلا کودک دیگری در حال گریه کردن است.
۱۳ ۱۳ نبودن آرایشگر قبلی مورد علاقه اش و...

مشخصات

نحوه ارتباط گیری با کودکان بالای یکسال تا 5/ 2 سال

امتیاز کاربران به :

نحوه ارتباط گیری با کودکان بالای یکسال تا 5/ 2 سال

  • کیفیت چاپ
    عالی
  • محتوا
    عالی
  • کیفیت آموزش
    عالی

شما هم می‌توانید در مورد این مقاله نظر بدهید.

افزودن نظر جدید
نظرات کاربران (0 نظر)

پرسش و پاسخ :

پرسش خود را مطرح کنید

پرسش ها و پاسخ (پرسش ها 0)