دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

نقش گریم در تئاتر

نقش گریم در تئاتر

نقش گریم در تئاتر

از آغاز پیدایش نمایش در مصر،چین،ژاپن و یونان و هند،هنر گریم همیشه همراه با بازیگر بوده است.گریم گاهی اوقات با رنگ آمیز مو،زمانی با نقاشی بر چهره و گاههی هم بصورت صورتک های کامل و نیمه،بازیگر را در ایفای نقش مورد نظر کمک کرده و او را قادر ساخته تا در حال وهوا و فضای خواسته شده قرار بگیرد وهمچنین به تماشاچی در پی بردن به خصوصیات و منش های شخصیت نمایش یاری میرساند.

گریم،یکی از آن ارکانی به شمار میرود که در موفقیت این هنر بی بدیل اثر افزونی داشته است.در واقع گریم در طول زمان توانسته با همراه شدن با بازی و بازیگران معتبر در عرصه ی تئاتر رنگ و رونق دیگری به تئاتر بدهد.یک گریمور یا چهره پرداز صرفا نباید به رنگ پردازی و به کار بردن رنگ بپردازد؛بلکه لازم دارد تا ضمن تسلط و روزآمد کردن کار ها و اطلاعات و دانش خود در این زمینه بتواند چهره ای واقعی و یا رئالیست و مطابق با نظر و خواسته ی کارگردان به تماشاگران نشان دهد.به همین خاطر اگر کار گریم ناقص یا غیر عملی اجرا و کار شود،مسلما نتیجه ی مطلوب و خوبی در پی نخواهد داشت و بر کیفیت اجرا و تئاتر تاثیر خواهد گذاشت.
گریم،بازیگر را قادر به ایفای نقش هایی نموده است،که بدون استفاده از آن خصوصیات جسمانی و چهره ای بازیگر میتوانسته بدون هیچ مانع جدی به ارائه نقشش به طور کامل بپردازد.
گریمور به چهره ی بازیگر شخصیت می بخشد و او را در اجرای نقشش یاری می دهد،بنابراین گریم مکمل کار بازیگر و کمک کننده ی او در بازی است.

در صحنه ی تئاتر به علت تابش نور و پرژکتور،چهره ی بازیگر بی رنگ و مسطح دیده می شود.به خاطر مسافت ،خطوط گریم بازیگر نا مشخص دیده می شود.چشم ها و ابروها را درهم و حفره مانند نمایش و جلوه می دهد.
در کل گریمور با دو هدف بزرگ چهره ی بازیگر را گریم می کند.با زدن رنگ زمینه ی چهره،رنگی طبیعی به چهره ی بازیگر می بخشد.سپس با تصحیح،زیر ابروها را کمی محو می کند.با رنگ روشن پشت چشم را رنگ نموده و به آن حجم می دهد.بعد خطوطی را که مربوط به چشم و ابرو ها می باشد،رسم می کند،درنهایت چشم ها و ابرو ها از هم باز شده و میمیک چشم و ابرو را به راحتی به تماشاگر نمایش می دهد.با فن سایه و روشن حجم های مرتبط با چهره مثل برجستگی گونه ها،برآمدگی ابروان،پره های بینی،سطح بینی،چانه و فک را مشخص می کند.
حال می رسیم به اینجا؛گریمور با دو هدف چهره ی بازیگر را گریم میکند،نخست اینکه حجم خطوط و میمیک چهره بازیگر را به تماشاگر بهتر نشان دهد،سپس شخصیت بخشیدن ظاهری به چهره، با مدنظر داشتن هدف اول.
گریمور باید به اندازه ای به گریم بازیگر بپردازد که به میمیک چهره ی او لطمه و آسیب نزند،چنانچه شخصیتی کامل با رنگ و روغن بسیار بر چهره ی بازیگر کار شود،میمیک چهره تا حدی  از بین می رود و گریم به شکل صورتک ارائه می شود،از این نوع گریم اغلبا در شرق مانندکاتاکی،تئاتر چین،کابوکی،نواستفاده و به آن گریم ماسک یا گریم اکسپرسیون می گویند.
یک نکته ی بسیار مهم این است که در تئاتر باید فاصله ی بازیگر با تماشاگر مدنظر باشد،در نمایش در سالن بزرگ،بدیهی است که فاصله تماشاگر با بازیگر زیاد می باشد،گریم،غلیظ تر می باشد و بدین ترتیب که روشنی ها روشنتر وسایه ها تیره تر از معمول کار شود.اما در سالن کوچک که فاصله کم می باشد گریم رقیق تر است.رنگ فن را طبیعی تر و سایه و روشن را روشنتر از معمول انتخاب میکنیم.

حتما بخوانید  چهره شناسی و شخصیت افراد

اگر قرار است که نمایش در سالنی بزرگ اجرا شود،خطوط و حجم های اصلی چهره باید بکار گرفته شود در صورتیکه اگر نمایش در سالن کوچک باشد علاوه بر آن خطوط و حجم های اصلی چهره،خطوط ریز نیز کار میشود.رنگ فن یا رنگ زمینه ی چهره ی هر بازیگر نسبت به دیگری متفاوت است.معمولا رنگی که در تئاتر و برای گریم در تئاتر ساخته و دانسته شده،رنگ زمینه ی نارنجی کمرنگ است،که این رنگ در زیر نور پرژکتور،به رنگ طبیعی بدل می شود و چهره ی اکثر شخصیت های نمایش با این رنگ،رنگ آمیزی می گردد.
البته برای برخی شخصیت ها نیاز به رنگ زمینه ی دیگریست؛همانند:شخصیت جوان چاق و پیر چاق رنگ زمینه متمایل به قرمز و شخصیت مریض،پیر و نژاد زردپوست(مغولی،ژاپنی و غیره…)رنگ زمینه ای متمایل به زرد و… .
برای بازیگری که شخصیت کشاورز را برعهده دارد،رنگ زمینه ی قهوه ای روشن،شخصیت معتاد،رنگ زمینه ی دودی کم رنگ یا عاجی مات،شخصیت مرفه(جوان یا پیر)و بعضی از چهره های اروپایی رنگ زمینه ی متمایل به صورتی،شخصیت معتاد به الکل،رنگ زمینه ی قرمز روشن،شخصیت معتاد به تریاک،رنگ زمینه ی قهوه ای مایل به دودی،شخصیت های دلقک و میم،رنگ زمینه سفید و غیره انتخاب می شود.
گریم متناسب با نمایشنامه هایی که نوشته می شوند و سبک های مختلف نمایشنامه،تغییر میکند برای مثال:گریم سبک نمایش کلاسیک با رئالیست و نیز هر دو با گریم سبک نمایش سور رئالیست فرق دارد.

یکی از عناصر مهمی که در گریم باید به آن توجه بسیاری داشت،عنصر زمان است؛زیرا که در دوره های مختلف و متعدد،چهره ها،مدل ریش،رنگ،آرایش مو و مدل سبیل متفاوت اند و نسبت به دوره های دیگر تغییراتی دارند.در این باب گریمور نیاز خواهد داشت تا به مطالعه ی تاریخ چهره،لباس ایران،غرب و شرق بپردازد.
علاوه بر مواردی که گفته شد گریم تئاتر با در نظر گرفتن رنگ لباس و دکور و نور صحنه انجام می شود.لازم به توجه است که تئاتری که بدون گریم است،ناقص است و تئاتری که گریم نادرستی داشته باشد از آن ناقص تر است.

حتما بخوانید  شیر پاک کن (مراقبت از پوست)

گریم سینما،تلویزیون و عکاسی
گریم برای سینما،تلویزیون وعکاسی باید فنی تر باشد،زیرا چشم دوربین ها خیلی دقیق تر از چشم یک انسان است،هر اشتباه کوچکی در رنگ زمینه  و یا وجود لکه ی کوچک خطای ظریفی که چشم انسان قادر به دیدن آن نباشد،توسط دوربین ها به وضوح نشان داده می شود.نباید این نکته را فراموش کرد که روتوش یا اصلاح فیلم،فیلم نگاتیو،به ویژه راجع به فیلم های رنگی نه تنها نه تنها عیب ندارد و کامل است،بلکه در همه ی شرایط امکان پذیر نیست.برای همین است که رنگ زدن به چهره و عمل تصحیح چهره و استفاده از تکنیک و فن سایه و روشن در مقابل دوربین،که کار روتوش را فیلم را می کند،برای سینما و تلویزیون و عکاسی ضروری و واجب است.

نکاتی که یک گریمور باید در گریم به آن ها توجه کند:
.گریمور یا چهره پرداز باید با نمایشنامه آشنایی داشته باشد و به زبان دیگر وی باید رنگ شناسی خوبی داشته باشد تا در چهره ای که قرار است خلق کند،توانایی خود را نشان دهد و شخصیت مدنظر کارگردان را گریم کند.
.گریمور باید بر آناتومی چهره تسلط و سلطه ی کامل داشته باشد.اعضا و عضلات صورت را دریابد و طرح و چهره ای که به بازیگر میدهد متناسب با نقش  ایفای نقش او باشد.
.گریمور حرفه ای باید کار کردن با وسایل را به خوبی بداند.در گریم بسیاری از وسایل مورد استفاده قرار می گیرند که یک چهره پرداز باید طریقه ی کار با آن ها را بداند و اشتباه همیشگی و معمول این است که برخی گمان می کنند وسایل آرایش می توانند جای وسایل و مواد مورد استفده در گریم را بگیرند؛درحالیکه این دو کاملا از هم متفاوت می باشند.

برای مشاهده ی پکیج آموزش گریم داماد لینک زیر را کلیک کنید:

پکیج آموزش گریم داماد  

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.