مقالات آرایشگری زنانه

گریم چهره بیضی مربع مستطیل و مثلث

گریم چهره بیضی مربع مستطیل و مثلث

چهره ی بیضی

این چهره ایده آل بوده و نیازی به رتوش ندارد. برای برجسته نمودن گونه ها می توانید مراحل زیر را به کار ببرید. بعد از زدن فون زمینه به تمام سطح چهره، استخوان گونه را مشخص کرده و زیر استخوان گونه را با فون 2 درجه تیره تر از زمینه یک خط کوتاه کشیده و زیر خط گونه را هاشور زده و محو کنید. موهای چتری را در اطراف صورت بریزید. روی خط گونه را با فون 2 درجه روشن تر از زمینه روشنایی بدهید و سپس محو کنید. این کار سبب برجسته شدن گونه ها می شود. اگر قسمت شقیقه ها تیرگی نیاز داشت، تیرگی بدهید.

چهره مربع

برای تبدیل چهره مربع به چهره ی بیضی باید زاویه ها را کم کرده و گونه ها را از حالت پهن و صاف بودن در آورد. ابتدا فون زمینه را روی کل چهره زده و با فون 2 یا 3 درجه تیره تر به صورت عمود زاویه های پیشانی را تیرگی بزنید و زوایای فک را به حالت اریب خط بکشید. سپس هاشور زده و هاشور ها را به سایه تبدیل کرده و محو کنید. زاویه های تیره شده در قسمت پیشانی را در دو طرف صورت روی عضله های پیشانی به طرف رستنگاه ها محو کنید.

قسمت فک ها که زاویه دار بوده و تیرگی زده شده را به زیر فک کرده و سایه بزنید. یعنی کنار عضلات شقیقه ها بالای استخوان گونه و روی گونه را از فون 2 درجه روشن تر زده و روشنایی و تیرگی را در هم محو کنید. مو ها را در اطراف صورت بریزید.

حتما بخوانید  بی رنگ کردن موی رنگ شده

مو های کنار صورت را تا زیر لب فرم دهید.

چهر ه مثلث (معکوس)

بعد از زدن فون زمینه به تمام چهره، پهنای پیشانی را کم کرده و پهنای پایین چهره را در قسمت فک بیش تر کنید. در قسمت شقیقه ها به حالت نیم دایره و روی تیزی چانه را تیرگی می دهیم. در قسمت عضلات شقیقه تیرگی ها را هاشور زده و به سمت مو ها محو کنید. تیرگی قسمت چانه را به سمت زیر چانه محو نمایید. با فون تیره یک خط  کوتاه، از خط گونه به طرف زیر استخوان گونه مشخص کنید. از فون 2 درجه روشن تر، در دو طرف تیرگی شقیقه ها و روی عضلات ماضغه تا قسمت زیر فک زیرین و هم چنین روی استخوان گونه را روشنی بزنید.

چهره ی مستطیل

بعد از انتخاب فون مناسب زمینه و زدن روی چهره باید زاویه های پیشانی و فک را از بین ببرید و گونه ها را برجسته کنید. روی عضلات شقیقه، زیر استخوان گونه، روی زاویای فک پایین را تیرگی دهید. در قسمت شقیقه ها، هاشور زدهو به طرف مو ها محو کنید. زیر استخوان گونه را هاشور بزنید و به سمت عضله ماضفه بکشید طوری که فقط نصف عضله ماضغه را در بربگیرد. استخوان فک زیرین را هاشور بزنید و به زیر استخوان فک محو کنید. در قسمت عضلات شقیقه کنار تیرگی ها از فون 2 درجه روشن تر استفاده کنید، هم چنین روی استخوان گونه را نیز فون 2 درجه روشن تر روشنایی بدهید. از فرق کج استفاده کرده و یک لایه چتری روی صورت بریزید.

حتما بخوانید  پاک کردن آرایش چشم

برای کسب تجربه بیشتر در زمینه متعادل سازی می توانید مقاله گریم چهره ذوزنقه،گرد و لوزی استاد بیک را مطالعه کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.