مقالات آرایشگری زنانه

گریم چهره ذوزنقه،گرد و لوزی

گریم چهره ذوزنقه،گرد و لوزی

چهره ی گرد

بعد از انتخاب فون زمینه و زدن آن به تمام چهره باید پهنای عضلات ماضغه و عضلات پیشانی را کم کرده تا به کشیدگی چهره کمک کنید. روی عضلات شقیقه ها در دو طرف پیشانی و زیر استخوان گونه را با فون 2 درجه تیره، تیرگی داده و تیرگی را به شکل نیم دایره به سمت مو ها محو کنید.

تیرگی که روی عضلات ماضغه زده شده را روی تمام سطح عضله کشیده و به طرف پایین محو کنید. با فون 2 درجه روشن تر از زمینه کنار تیرگی عضلات شقیقه و هم چنین روی استخوان های گونه را روشنی دهید.

ذوزنقه

هدف پهن تر نشان دادن پیشانی و کم کردن پهنای چانه و فک و از بین بردن زاویه ی آن می باشد. بعد از انتخاب فون مناسب زمینه و زدن ب تمام سطح چهره، به حالت اریب و شیب دار زیر استخوان گونه تا روی عضلات ماضغه و زیر زوایای فک زیرین را با فون 2 درجه تیره، تیرگی داده و محو کنید.

بعد از پوش دادن همه ی موها را بالای سر ببرید و از موهای اطراف قسمتی را پشت گوش زده و به سمت صورت فرم دهید

ذوزنقه معکوس

کم کردن پهنای پیشانی و افزودن به پهنای چانه و فک است. مانند بستن پنجره روی عضلات شقیقه را تیرگی داده و هم چنین زیر استخوان گونه را فون تیره بزنید. بعد از زدن تیرگی به صورت نیم دایره روی عضلات شقیقه، تیرگی را به طرف مو ها و پیشانی محو کنید. به حالت یک خط کوتاه زیر استخوان گونه را تیرگی داده و در همان قسمت محو کنید. با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه کنار تیرگی ها در قسمت شقیقه ها، روی تمام عضله ماضغه و روی خط تیرگی گونه را روشنی داده و مو ها را در اطراف شقیقه ها بریزید و روی پیشانی یک چتری پهن قرار دهید.

لوزی

هدف کم کردن پهنای گونه ها و تیزی چانه و تیزی پیشانی و پهن تر نشان دادن دو طرف پیشانی و فک است. ابتدا فون زمینه را به تمام سطح چهره بزنید و استخوان های گونه و قسمتی از شقیقه را با فون تیره، تیرگی دهید. با فون 2 درجه روشن تر از زمینه روی عضلات پیشانی، روشنایی زده و محو کنید.

توجه: در زیبا شناسی بهترین فرم صورت بیضی و در گریم بهترین فرم صورت مستطیل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *