طراحی گریم چهره های هندی،عرب،سیاه پوست،سرخ پوست و زرد پوست

طراحی گریم چهره های هندی،عرب،سیاه پوست،سرخ پوست و زرد پوست

طراحی گریم چهره ی هندی رنگ زمینه،از گروه رنگ نارنجی دودی انتخاب گردد.رنگ زمینه را با اسفنج نمناک به تمام چهره(غیر از محل سبیل)،گوش ها ...

ادامه مطالعه

تراژدی در یونان باستان و نمایش درام ساتیر

تراژدی در یونان باستان و نمایش درام ساتیر

تراژدی از ششصد سال پیش از میلاد،نمایش های تراژدی و کمدی در یونان اجرا می گردید.نمایشنامه های تراژدی از کُر های مذهبی شکل گرفته بود،بر ...

ادامه مطالعه