دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

هارمونی و کنتراست رنگ

هارمونی و کنتراست رنگ

هارمونی رنگ مو با چهره، زمان رنگ آمیزی موها باید در نظر گرفته شود. (رنگ گرم و سرد)

هارمونی رنگ ها

با 2، 3 ، 4 رنگ یا بیشتر می توان هماهنگی رنگ ها را ایجاد نمود. این هماهنگی دیاد، تریاد، تتراد نامیده می شود. هارمونی مانند هماهنگی است.

دیادهای هماهنگ

2 رنگ مکمل که در دایره ی 12 رنگه رو به روی هم قرار دارند را یک دیاد هماهنگ می گویند. مثل سبز و قرمز نکته مهم این است که فاصله 2 رنگ نسبت به مرکز باید مساوی باشه یعنی اگر قرمز مخلوط با سفید را انتخاب نمایید بایستی برای آن سبزی را در نظر بگیرید که همان اندازه که قرمز روشن است تیره باشد.

کنتراست ها و اصول استفاده از آن

(تضاد در عین توازن) کنتراست، اختلاف بین رنگ ها است که آن ها را می توان از جهاتی با هم مقایسه نمود. یعنی عاملی برای مقایسه نمودن وجود دارد. با توجه به این عامل می توان آن ها را کنار هم گذاشته و این رنگ ها را با توجه به نوع و چگونگی اندازه و میزان اختلاف شان با هم در کنار هم قرا دارد. مثل: سیاه و سفید

کنتراست ها به 7 گروه تقسیم می شوند:

1- کنتراست رنگ های اصلی 2- کنتراست تیره، روشن 3- کنتراست سرد، گرم 4- کنتراست مکمل 5- کنتراست هم زمانی 6- کنتراست اشباع 7- کنتراست وسعت

کنتراست ها و اصول استفاده از آن

کنتراست رنگ های اصلی و کنتراست تیره و روشن

کنتراست سردی و گرمی و کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست هم زمان، کیفیت و وسعت سطوح

حتما بخوانید  نور و امواج آن + انواع امواج نور
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.