دکلره روی موی رنگ شده

دکلره روی موی رنگ شده (مراحل انجام + مراقبت ها)

یکی از راه‌های رنگ کردن موهای رنگ شده استفاده از دکلره، یعنی سفیدکردن موهای رنگ شده قبل از زدن رنگ اصلی به موها است. البته به‌منظور کاه...

ادامه مطلب