مقالات آرایشگری مردانه

فرم سر و گردن در آرایشگری

انواع سر

آناتومی سر جهت کوتاه کردن مو با توجه به شکل ظاهری سر انجام می گیرد. سر را با دو دست خود لمس  نموده و با مشاهده در قسمت های متفاوت آن به کم و کاتسی های آن نسبت به سر بیضی دقت کنید و با ارایه مدل مناسب، ایراد های آن را برطرف نمایید.

سر بیضی یک سر ایده آل بوده و با انجام کوتاهی مناسب به هدف آرایش مو که همان سر ایده آل است برسید. زمان ارزیابی شکل سر مشتری، تصویر سر بیضی را مجسم نموده و هر جا که مسطح و صاف است به آن حجم دهید.

سر بیضی ایده آل

برای کوتاه کردن مو فرم سر را در نظر بگیرید. سر بیضی از فرم هایی است که اگر مورد خاصی در دیگر اجزاء صورت و بدن نباشد، می توانید مدل دلخواه مشتری را کوتاه کنید یعنی مشتری می توانید هر مدلی را انتخاب نماید. پس سر بیضی ایده آل است و فرم های دیگرسر را به سر بیضی با مدل انتخابی کوتاهی نزدیک کنید.

سر باریک و پشت خوابیده (صاف)

از دیگر فرم های سر، سر باریک و پشت خوابیده می باشد که با لایه لایه کردن مو در پشت سر می توان به آن حجم داد.

قسمت تاج سر صاف

بعضی از افراد قسمت تاج سرشان صاف است که برای بیضی نشان دادن این نوع سر ها باید تاج را برتر کوپ کنید.

بعضی دیگر بالای سر خوابیده است که مو های بالای سر را برتر کوپ کنید تا به بیضی نزدیک شود.

حتما بخوانید  انواع پراکسید

برای سر کوچک تر از سر معمولی تمام قسمت ها را پر و برجسته کوتاه کنید. برای بزرگ تر نشان دادن سر کوچک، تمام مو ها را بلند تر و پرچجم تر، کوتاه کنید تا سر بزرگ تر جلوه کند.

اگر فرم سری را مشاهده کردید که در قسمتی بر جسته تر از حد معمول است و در قسمت دیگر فرو رفته است مثل پس سر برجسته و پشت سر فرو رفته، با پرتر و بلندتر حالت دادن مو ها فرو رفتگی ایراد سر را کم کنید.

فرم گردن

فرم گردن، بعضی افراد دارای گردن کوتاه و پهن و بعضی داری گردن بلند و باریک می باشند. گردن معمولی نه کشیدگی دارد و نه کوتاهی و پهن می باشد و کوپ آن دلخواه مشتری با راهنمایی پیرایشگر انجام می شود.

گردن کوتاه و پهن

برای انجام کوپ سعی می شود گردن کشیده به نظر برسد. برای گردن های کوتاه و پهن از کوپ مو ها در پشت گردن خوداری کنید. مناسب ترین مدل کوپ برای گردن های کوتاه، مدل های کوتاه می باشد. باید مو های دور سر به طرف بالا و پشت برده و هر چه بالای سر پوشش بیشتری داشته باشد، بهتر است و هرگز از مدل هایی که پشت گردن را پرتر کرده و از خطوط افقی استفاده نکنید.

توجه مدل مناسب برای گردن های کوتاه و پهن کوپ تخم مرغی، آلمانی و کرنلی می باشد.

گردن بلند و باریک

برای انجام کوپ  گردن های بلند و باریک سعی کنید از بلندی و کشیدگی گردن کاسته شود. از مدل های بلند برای گردن های بلند و لاغر استفاده کنید. بهتر است کوپ انتخابی اطراف گردن را بپوشاند. کوپ های مناسب این گردن ها، پر، مصری و کرنلی بلند می باشد.

حتما بخوانید  مش جو گندمی

گردن بلند

هدف کاهش کشیدگی گردن است برای انجام کوپ مناسب گردن بلند سعی شود از مدل هایی که گردن را می پوشاند استفاده کنید. اندازه مناسب کوتاهی متوسط و حالت شلوغ می باشد. از کوتاه کردن زیاد مو ها در پشت گردن بپرهیزید. براشینگ موها برای گردن بلند بهتر است به زیر انجام شود.

برای کسب تجربه بیشتر در زمینه چهره شناسی می توانید مقاله ی فرم بینی در آرایشگری استاد بیک را مطالعه کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.